Sinds 1 januari 2020 hebben meer mensen recht op huurtoeslag. Vóór die datum kon een kleine stijging van het inkomen meteen betekenen dat je geen recht meer had op huurtoeslag. Dat is nu anders: gaat het inkomen omhoog, dan loopt de huurtoeslag langzaam terug tot nul.

Of je in 2020 recht hebt op huurtoeslag, hangt niet alleen af van je inkomen, maar ook van de huurprijs, het aantal bewoners en van de leeftijd (ben je jonger of ouder dan de AOW-leeftijd).

Wil je meer weten over de regels van de Belastingdienst over huurtoeslag?
Kijk op de website van de Belastingdienst wat de regels voor het krijgen van huurtoeslag zijn.

Wil je weten hoeveel (huur)toeslag je kunt krijgen?
Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.