‚ÄčBelangen bij goed woonklimaat studenten zijn groot

Een huurteam gaat studenten, die vragen hebben over hun huisvestingsituatie, helpen erop toe te zien dat de regels en afspraken rond kamerverhuur aan studenten worden nageleefd in Eindhoven. De gemeente wil dat studenten fatsoenlijk kunnen wonen tegen normale huurprijzen. Het huurteam is daarin een onderdeel van een set afspraken die de gemeente in een nieuw convenant studentenhuisvesting vastlegt met betrokken partners, zoals de TU/e, Fontys, Summa, de Design Academy Eindhoven, Vestide/Woonbedrijf, studentvertegenwoordigers en Vastgoedbelang. In het convenant leggen de partijen ook de gewenste uitbreiding van het aanbod van studentenwoningen vast.

Goed woonklimaat

Wethouder Yasin Torunoglu (wonen) onderstreept de belangen die gemoeid zijn met dit goede woonklimaat. "Die noodzaak is meervoudig. We hebben als studentenstad een verplichting aan de jongeren die voor Eindhoven kiezen: ze moeten veilig en passend wonen. Daarnaast is de aanwezigheid van studenten goed voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad. Ook is goede huisvesting voor studenten een grote voorwaarde om talenten aan te trekken en te behouden voor de bedrijvigheid van de regio."

Online en fysiek advies

Daarop is besloten dat er een huurteam komt dat een rol krijgt in de gastvrijheid van Eindhoven als studentenstad. Dit team gaat studenten online en fysiek helpen en adviseren in kwesties als veiligheid, kwaliteit van de huisvesting, huurprijzen en huurcontracten. Voor internationale studenten kan het huurteam van grote betekenis zijn door hen te helpen hun weg te vinden in bijvoorbeeld juridische kwesties. In andere steden is het huurteam een succesvolle toevoeging gebleken. De meeste verhuurders in Eindhoven houden zich prima aan de regels. De laagdrempeligheid van het nieuwe loket moet ongewenste situaties eerder aan het licht brengen en verhelpen. Het huurteam start als pilot voor een jaar.

Contactinformatie huurteam

Vanaf 1 mei is het huurteam te bereiken op huurteameindhoven.nl. In verband met de Corona maatregelen is nog niet duidelijk wanneer het fysieke loket beschikbaar is. Informatie hierover zal op de website te volgen zijn.

Meer informatie over studentenwoningen van Vestide, kijk op www.vestide.nl.