Er komt een gezamenlijke urgentieregeling in de gemeentes Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit nieuwe urgentiesysteem helpt woningzoekenden in een ernstige en complexe situatie eerlijker, duidelijker, sneller en transparanter. In november en december bespreken de gemeentelijke colleges en gemeenteraden de regeling. Het is de bedoeling dat de regeling vanaf 1 januari 2016 ingaat.

Samenwerking tussen gemeentes en corporaties

De negen gemeentes en de tien woningcorporaties, waaronder Woonbedrijf, in het ‘Stedelijke gebied’ stelden samen dit voorstel op. Het voorstel past in de afspraken van het ‘Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven’. Hierin werken de negen gemeentes samen, als één gemeente, aan de thema’s wonen en werken.

Een van de speerpunten in deze samenwerking is om de sociale woningmarkt eenvoudig en transparant te maken. Hiervoor liggen er nu twee plannen klaar: de gezamenlijke urgentieregeling en één portaal (website) waarop woningzoekenden alle vrijkomende sociale huurwoningen in het gebied vinden.

Hoe werkt de gezamenlijke urgentieregeling?

Net zoals nu, vraagt de woningzoekende urgentie aan bij één van de woningcorporaties. Daarna bepaalt een onafhankelijke urgentiecommissie met medewerkers van de corporaties en de gemeentes of de woningzoekende urgentie krijgt. Is de woningzoekende urgent, dan krijgt hij of zij een woning toegewezen in één van de gemeentes. Dat kan dus bij een andere corporatie en in een andere gemeente zijn dan waar de aanvraag is ingediend.

Urgent, wat is dat eigenlijk? Woningzoekenden met urgentie krijgen voorrang op een sociale huurwoning. Dit omdat zij vanwege een ernstige situatie dringend een woning nodig hebben, maar zelf niet via een andere weg aan een passende woning kunnen komen.

Waarom in het hele gebied?

Woningzoekenden zoeken steeds vaker over de grenzen van een bepaalde gemeente. Maar de verschillende regels en systemen zijn niet altijd duidelijk. De gezamenlijke urgentieregeling zorgt voor duidelijkheid, omdat overal dezelfde regels gelden.

Bovendien krijgt de urgente woningzoekende sneller een huurwoning. Gemeentes en corporaties kunnen namelijk samen de vraag van urgente woningzoekenden en het aanbod van sociale huurwoningen veel beter op elkaar afstemmen.

Eén website voor sociale woningmarkt: Wooniezie

Verder werken de woningcorporaties samen aan de uitbreiding van Wooniezie. Op deze website staan nu alle vrijkomende (sociale) huurwoningen in Helmond en omgeving. In de loop van 2016 komen hier ook de vrijkomende huurwoningen van de corporaties uit de andere gemeentes op te staan. De woningzoekende vindt dan dus gemakkelijk op één website alle vrijkomende huurwoningen in de omgeving.

Ook Woonbedrijf werkt mee aan deze gezamenlijke website. Onze vrijkomende woningen vindt u straks zowel op de gezamenlijke website als op onze eigen website. Ons woningaanbod zoals u dat nu gewend bent, verandert niet. Ook verandert er niets aan uw inschrijving en inschrijftijd bij Woonbedrijf.