Een keer per vier jaar beoordeelt een externe onafhankelijke visitatiecommissie onze maatschappelijke prestaties. Dit is verplicht, maar ook heel welkom. Want we zijn een lerende organisatie. We zijn ons ook bewust van de steeds meer veranderende, hogere eisen die onze bewoners en samenwerkingspartners stellen.

Uit de visitatie over de periode 2015-2018, die in het najaar van 2019 is afgenomen, komt naar voren dat we het goed doen. We scoren gemiddeld een 7,4. Daar zijn we heel trots op! Maar er zijn ook verbeterpunten waar we mee aan de slag kunnen.

We hebben de resultaten van de visitatie kort samengevat in een infographic weergegeven.

Klik hier om de infographic in groter formaat te bekijken (PDF).

Een paar quotes van de visitatiecommissie:
"Woonbedrijf is een klassieke corporatie met groot innovatief vermogen. Dit is een compliment. We zien hier een volkshuisvesting zoals het bedoeld is."
"Tijdens de rondgang door de buurten kwam de bijzondere prestatie op het gebied van leefbaarheid op het netvlies van de commissie." Pieter Hooimeijer (voorzitter visitatiecommissie)

De liefhebbers kunnen ook het volledige visitatierapport bekijken. Daarin kunt u ook de reactie van Woonbedrijf op het visitatierapport lezen.

Bekijk hier de PDF van het volledige rapport.

Heeft u vragen of opmerkingen over de visitatie of het visitatierapport? Neem dan gerust even contact met ons op via info@woonbedrijf.com.