Tijdens de werkconferentie ‘The Heat Is On’ heeft Duurzaamheidspact Eindhoven de volgende stappen richting duurzaam wonen gezet. Het Duurzaamheidspact is een samenwerking tussen gemeente Eindhoven, de woningcorporaties ‘thuis, Sint Trudo, Wooninc, Woonbedrijf en Platform Eindhovense Klantenraden. Diederik Samsom is supervisor van het pact. Door intensieve samenwerking zetten de partijen snellere en grotere stappen in verduurzaming. Met name in de energietransitie, circulaire economie, groen & biodiversiteit en aandacht voor mensen.

Uitkomsten samenwerking

Het afgelopen half jaar hebben de deelnemers in het pact intensief samengewerkt op het gebied van warmtetransitie, circulair inkopen en bouwen. Partijen willen samen opschalen en massa maken, bijvoorbeeld door ‘productietreintjes’ te maken voor isolatie van woningen en duurzame materialen gezamenlijk in te kopen. De resultaten van deze projecten werden tijdens de conferentie gepresenteerd. De jury, bestaande uit directeur-bestuurders van de corporaties, de wethouder, huurdersvertegenwoordiging en supervisor Diederik Samsom, sprak zich uit over deze initiatieven. De jury geeft steun aan de initiatieven in de vorm van capaciteit, financiële middelen en/of coaching en advies.

Van denken naar doen

"In de komende fase gaat het duurzaamheidspact meer van denken naar doen", aldus bestuurder Ingrid de Boer van Woonbedrijf: "De samenwerkende partijen verschillen van elkaar, maar we kunnen de verschillen benutten en de olievlek met elkaar groter maken." Ook de andere corporaties en wethouder Rik Thijs pleiten voor het voortvarend uitvoeren van concrete plannen die er nu al liggen. Supervisor Diederik Samsom: "Mijn advies voor de corporaties is: zet vooral in op isoleren van woningen tot een tikje beter dan energielabel B. Het moet wel behapbaar blijven."

Concrete plannen

De eerstvolgende stap is het gezamenlijk aanbieden van energiebesparingsadviezen en de energiebox met concrete maatregelen (tochtstrips, led-lamp, radiatorfolie) aan inwoners van Eindhoven in de tweede helft van 2019. In dit project worden twee werkloze 55-plussers klaargestoomd om als energieadviseur aan de slag te gaan. Gemeente Eindhoven en de vier corporaties willen met de energiebesparingsadviezen en de energiebox huishoudens geld laten besparen op de energierekening. Tegelijkertijd is het een bijdrage aan de landelijke klimaatdoelen.

Overdracht voorzitterschap

Het komende jaar zijn Theo van Kroonenburg (directeur-bestuurder Sint Trudo) en Angela Pijnenburg (directeur-bestuurder Wooninc) gezamenlijk voorzitter van het Duurzaamheidspact. Tijdens de conferentie werd het voorzitterschap overgedragen door de gemeente Eindhoven (wethouder Rik Thijs). Hij deed dit symbolisch door een energiebox te overhandigen. Een box met energiebesparende oplossingen, zoals ledlampen en radiatorfolie, waarmee bewoners laagdrempelig en snel op hun energierekening kunnen besparen.