De gemeente Eindhoven en de vier Eindhovense woningcorporaties, ‘thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc., starten deze week met een pilot van het project ‘de Energiebox’. Dit is een initiatief waarbij 55-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn opgeleid tot deskundig energieadviseur. Inwoners krijgen van hen een gratis energieadvies en de Energiebox: een doos vol energiebesparende producten. Genderdal is als eerste buurt aan de beurt. De pilot duurt tot juni 2020.

"Het komende jaar richten we ons met het Duurzaamheidspact in het bijzonder op de inwoners van Eindhoven. We willen hen betrekken bij wat we doen en enthousiasmeren om zelf hun steentje bij te dragen", vertelt Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo en de huidige voorzitter van het Duurzaamheidspact. "De Energiebox sluit hier perfect op aan. Met het energieadvies en de producten helpen we Eindhovenaren om te besparen op hun energierekening. We vergroten hun duurzaamheidsbewustzijn en geven ze concrete handvatten om iets te doen waar ze ook zelf direct profijt van hebben. Ik vind het bijzonder mooi dat we erin geslaagd zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dit maakt het project ook in sociaal opzicht duurzaam."

Gratis advies en producten

De energieadviseurs kijken samen met bewoners naar hun energieverbruik. Op basis hiervan geeft de adviseur tips om energie te besparen. De adviseur neemt de Energiebox mee: een doos vol energie-besparende producten, zoals radiatorfolie, ledlampen en tochtstrippen. Bewoners krijgen deze hele-maal gratis. Na het huisbezoek ontvangt de bewoner per post een persoonlijk advies, met een schatting van de mogelijke kosten¬besparing per maatregel. Gemiddeld kunnen mensen zo’n € 250 per jaar besparen door middel van eenvoudige aanpassingen.

Genderdal als eerste pilotbuurt

Project de Energiebox start in Genderdal. Deze buurt is opgedeeld in vier zones, die een voor een aan bod komen. Inwoners krijgen een brief, waarmee ze zich aan kunnen melden. Als de pilot een succes is, wordt het werkgebied van de energieadviseurs verder uitgebreid. Eerst zijn de wijken met een relatief laag gemiddeld inkomen per huishouden aan de beurt. Dit is een bewuste keuze, omdat mensen uit die wijken vaak minder geld hebben om te investeren in het verduurzamen van hun woning.

Win-winsituatie

Rik Thijs, wethouder klimaat & energie, is enthousiast over de pilot: "Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan in de energietransitie, ook mensen met een smalle beurs. Met het persoonlijke energieadvies en de Energiebox kunnen mensen met eenvoudige aanpassingen aan hun huis en in hun gedrag écht hun energielasten verlagen. Gemakkelijk geld besparen én goed doen voor het klimaat. Dat lijkt me een win-winsituatie."

Langdurig werkelozen opgeleid tot energieadviseur

De adviezen worden gegeven door vier langdurig werkeloze 55-plussers. Zij zijn de afgelopen maanden opgeleid tot deskundig energieadviseur. De adviseurs krijgen een contract voor de duur van de pilot van de Energiebox. Als het project een succes is, wordt hun contract verlengd en worden er nog meer ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot energieadviseur.

Eindhoven volgt succes in Utrecht

In Utrecht is de Energiebox al een groot succes. De afgelopen drie jaar zijn daar meer dan 4.000 energieadviezen gegeven. Gemiddeld besparen deelnemers in Utrecht tien procent op hun totale energierekening. Dit komt gemiddeld overeen met een CO2-besparing van zo’n 300 kilo per huishouden per jaar. Van de twaalf adviseurs die in 2014 aan de slag gingen, zijn er vijf doorgestroomd naar ander werk. Zeven adviseurs zijn nog steeds in dienst.

Over het Duurzaamheidpact

De gemeente Eindhoven de vier Eindhovense corporaties, ‘thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. en hun huurdersvertegenwoordiging sloten begin 2018 het Duurzaam¬heidspact. Zij willen de verduurzaming in Eindhoven versnellen door slim samen te werken. Met elkaar, maar ook met kennisinstellingen en marktpartijen. Een van de doelstellingen van het pact is Eindhovenaren helpen op laagdrempelige wijze energie te besparen en hun duurzaamheidsbewustzijn te vergroten.