Bouwversnelling door samenwerking Woonbedrijf, SDK Vastgoed en gemeente

Woonbedrijf, SDK Vastgoed (VolkerWessels) en gemeente Eindhoven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om het gebied in Drents Dorp, omringd door Landgoed De Wielewaal en Strijp-R, te ontwikkelen tot een woongebied. Het plan bestaat uit circa 140 woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen, een derde middel dure koop- en huurwoningen en een derde duurdere koopwoningen. De verwachting is dat de bouw van de woningen eind 2020 start.

Bouwen naar behoefte

Met het Bouwoffensief wil de gemeente - naast versnelling van de woningbouw - dat er gebouwd wordt waar op dit moment het meest behoefte aan is: woningen die bereikbaar zijn voor lage middeninkomens, middel dure huurwoningen en sociale huurwoningen. Met Woonbedrijf en SDK Vastgoed is een woningbouwprogramma samengesteld dat hierop aansluit.

Woonbedrijf bouwt kleine sociale huurappartementen, met een huurprijs onder 607 euro, voor kleine huishoudens uit de wijk Drents Dorp. SDK Vastgoed bouwt middel dure huurappartementen, die ook bedoeld zijn voor kleine huishoudens, met een huurprijs vanaf 710 euro tot maximaal 825 euro. Dit is de huurprijs van middel dure huurwoningen waar in Eindhoven het meest behoefte aan is. Met SDK Vastgoed is afgesproken dat deze huurwoningen ten minste 15 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep.

SDK Vastgoed bouwt ook koopwoningen voor gezinnen. Een klein deel van de koopwoningen heeft een maximale verkoopprijs tot 345.000 euro VON. Het overige deel bestaat uit eengezinswoningen in het duurdere segment (boven 345.000 euro VON). Deze woningen grenzen aan Landgoed De Wielewaal.

Doorstroming op de woningmarkt

De nieuwe woningen zorgen voor doorstroming op de Eindhovense woningmarkt. Woonbedrijf en SDK Vastgoed gaan zich hiervoor inspannen. Woonbedrijf wijst de sociale huurwoningen toe aan kleine huishoudens uit de wijk Drents Dorp, zodat doorstroming binnen deze wijk ontstaat.

Kwaliteit en duurzaamheid

In de samenwerkingsovereenkomst staat ook de gezamenlijke doelstelling om het gebied te ontwikkelen tot een buurt waarin groen en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn. Deze afspraken worden in het vervolgtraject verder concreet gemaakt.