Door intensieve samenwerking, met de pijlers innovatie en productie (renovatie / onderhoud) maken de partijen grote stappen in verduurzaming. Dat werd heel duidelijk tijdens de werkconferentie Duurzaam wonen en bouwen: handen uit de mouwen. Door kennis, kunde en middelen te bundelen, kunnen de Eindhovense woningcorporaties en gemeente met dezelfde middelen meer bereiken, en op die manier woningen en gebouwen sneller en goedkoper verduurzamen.

Deze goed bezochte ochtend was op donderdag 17 januari in het Van Abbemuseum met alle deelnemers van het duurzaamheidspact en geïnteresseerden die duurzaamheid een warm hart toedragen. Diederik Samsom, supervisor van het pact en onderhandelaar van de klimaattafel was aanwezig om te prikkelen en inspireren vanuit zijn visie op een duurzame gebouwde omgeving. Het was een inspiratievolle ochtend.

Resultaten van het afgelopen half jaar

Deelnemers van het pact presenteerden 5 resultaten die gerealiseerd zijn:


De warmtestrategie Eindhoven
Het is complex om te weten welke buurten wanneer in aanmerking komen om aan de slag te gaan met aardgasloos koken en verwarmen. Daarvoor zijn workshops geweest. De uitkomst van de workshops gebruiken we bij het uitwerken van een tool / methodiek die helpt bij het kiezen van wijken. De basis voor het vervolg is gelegd.

Samen slim: menukaarten voor verduurzaming
Het winnende idee van de 1e challenge, menukaarten met voorgestelde ingrepen voor verduurzaming per type woning, is verder uitgewerkt. Er is een inventarisatie gemaakt van woningtypen met de beste ingrepen voor verduurzaming. Door de menukaarten te koppelen aan verschillende typen woningen kunnen de partners slimmer en duurzamer onderhoud uitvoeren.

Routeboek productie: synergie creëren met slim onderhoud en renovatie
De 1e stap die gezet is betreft het gezamenlijk inzichtelijk maken van nieuwbouw, renovaties en planmatig onderhoud. De 2e stap is samenwerking rondom woningtypes die wij allen gaan renoveren (eengezinswoningen 1945-1976) en bouwdelen (collectieve verwarmingsinstallaties).

Routeboek innovatie: gezamenlijk innoveren
Een werkgroep innovatie is gestart met als doel het realiseren van een versnelling en kostendaling van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het 1e resultaat is het gezamenlijk coördineren, plannen en evalueren van pilotprojecten. De volgende stap is gezamenlijk de markt uitdagen om aan bijgaand doel een bijdrage te leveren.

Monitor CO2 en duurzaamheid
De eerste versie van de monitor resultaten duurzaamheid en CO2 is vastgesteld door deelnemers in het pact. Deze wordt elk half jaar bijgewerkt en geeft inzicht in de huidige en potentiële duurzaamheidsimpact.

Winnaar van de Challenge

De Challenge "Over 3 jaar koken alle huurders van een corporatiewoning in Eindhoven zonder gas" is gewonnen door de twee deelnemende teams: ‘Smaakmakend’, en ‘Massa = kassa’. De gepresenteerde ideeën geven allebei een andere invulling op deze uitdaging. Het team ‘Smaakmakend’ maakt de overstap voor huurders aantrekkelijk, met een ‘nu of nooit’ aanbieding voor bewoners, met aandacht voor comfort, veiligheid, financieel aantrekkelijk en design. Elektrisch koken moet het nieuwe normaal worden.

Het team ‘Massa = kassa’ wil bewoners in staat stellen om gebruik te maken van lokaal opgewekte duurzame energie (bijvoorbeeld een zonnepark), zonder dat er voor bewoners extra kosten zijn. Deze teams gaan samenwerken en krijgen de middelen en ondersteuning om het idee komend half jaar uit te voeren.

Overdracht voorzitterschap

Elk half jaar wisselt de voorzitter van het duurzaamheidspact. Luc Severijnen van Woonstichting ’thuis droeg het stokje over aan wethouder van duurzaamheid en openbare ruimte Jan van der Meer. Luc Severijnen gaf aan dat hij de uitdaging voor Jan van der Meer vooral ziet in het warm houden van het duurzaam gestookte vuurtje. Hij deed dat op toepasselijke wijze door het overhandigen van een gasloze kookplaat.

Duurzaamheidspact

De samenwerking tussen gemeente en corporaties kreeg in september 2018 op een bijzondere manier vorm door het ondertekenen van het duurzaamheidspact. Zo willen de woningcorporaties de bestaande voorraad samen verduurzamen in plaats van steeds het afvinken van labelstappen. Hierbij kijken alle partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heen in belang van het gezamenlijke doel: CO2-neutraal in 2050. Dit pact markeert een kantelpunt in de samenwerking op duurzaamheid, van afstemmen naar samen doen. Eindhoven loopt hiermee voorop in Nederland.

Het Duurzaamheidspact Eindhoven is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Sint-Trudo, Wooninc., Woonstichting ’thuis, Woonbedrijf en Platform Eindhovense Klantenraden