De Aireywijk wordt een zeer duurzame wijk!


Samen met bewoners maken wij van de Aireywijk een zeer duurzame wijk! Met grote stappen, zoals nieuwbouw en renovatie op een zo duurzaam mogelijke manier. Maar ook met kleine stappen, zoals het maken van voorbeeldtuinen. De wensen van de bewoners staan steeds centraal. Op deze pagina leest u hoe bewoners meedenken over hun wijk én over het resultaat.

Start van duurzame Aireywijk: De Buurttransformator

Eind 2012 gaf Woonbedrijf aan een groep professionals en jonge honden een uitdaging: 24 uur lang ideeën, plannen en concepten uitbroeden om de Aireywijk duurzamer te maken. Het leverde grote inzichten en veel stof tot nadenken op. Woonbedrijf riep vervolgens de Aireywijk uit tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen.

De Wensboom

Woonbedrijf was benieuwd naar de duurzame wensen van bewoners. Daarom ontwierp Fanny Griveau van Uit de Buurtfabriek een houten wensboom. Daaraan konden bewoners groene kaartjes hangen met hun wensen en met antwoorden op vragen als ‘Hoe ziet een duurzame wijk eruit?’, ‘Welk beeld heb jij erbij?’, ‘Wat wil je er zelf aan bijdragen?’ In ruil voor hun wens kregen bewoners een duurzaam ledlampje.

Groene huurders

Groene huurders leven bewust zo duurzaam mogelijk. Zo gaan zij zuinig om met water, gas en electriciteit, pakken zij regelmatig de fiets of delen zij een auto.

Groene huurders AireywijkSinds 2013 is een initiatiefgroep van groene huurders betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouw in de Aireywijk. Hun woonwensen en duurzaamheidswensen stonden centraal en zij hebben de Stichting Aireywijk Samen Groen opgericht. De bewoners kozen ervoor om zelf de daktuinen en gemeenschappelijke tuin te onderhouden. Ook organiseren zij activiteiten voor de buurt.

Keukentafelgesprekken

Duurzaamheid bleek niet hoog op de agenda van bewoners van de Aireywijk te staan. Om erachter te komen wat zij wél belangrijk vinden, voerden KAW Architecten en DuneWorks persoonlijke gesprekken met hen. Comfort, veiligheid en betaalbaarheid bleken de belangrijkste wensen en behoeften van bewoners. Duurzaamheid werd dus een middel en geen doel op zich bij de renovatie en nieuwbouw.

Duurzame nieuwbouw Aireywijk

De groene huurders wonen nu in de 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijtjeswoningen, die in 2015 klaar waren.

  • De woningen zijn gebouwd volgens The Natural Step. Zo gebruikten we duurzaam hout en restmaterialen en in de toekomst zijn de woningen flexibel aan te passen.
  • De daken van de rijwoningen bestaan uit zonnepanelen in plaats van dakpannen. Op de flatgebouwen liggen ook zonnepanelen.
  • De woningen zijn zeer energiezuinig door de goede isolatie van de daken, vloeren, gevels en ramen. En door de installaties voor het duurzaam opwekken van energie en energiebesparende installaties, zoals een warmteterugwin-ventilatiesysteem. De gemiddelde EPC-­waarde is 0,09. Dat betekent dat de woning heel weinig energie verbruikt.
  • Regenwater wordt opgevangen, bijvoorbeeld voor het wassen van de ramen of voor de planten.
  • Langs de gebouwen gaan allerlei planten omhoog groeien en er hangen 168 nestkasten. Alle ruimte dus voor vogels!
  • De sloop van de oude woningen, de bouw van de nieuwe woningen én het onderhoud voor de komende 15 wordt door één aannemer gedaan. Heijmans won deze Design, Build & Maintain opgave.

Bestaande woningen duurzamer maken

Naast nieuwbouw pakten we ook de bestaande woningen in de Aireywijk aan. In 2016 zijn de 226 bestaande woningen gerenoveerd. Dit was gratis voor de bewoners. De bewoners kregen bij de renovatie:

  • Nieuwe dakbedekking en dakisolatie
  • Opgeknapte gevels
  • Extra brandveiligheid

Keuzepakketten, WoonConnect en proefwoning

Bewoners kunnen kiezen voor pakketten met extra verbeteringen. Ze betalen hiervoor een kleine huurverhoging, die ze bijna altijd terugverdienen met de energiebesparing die het pakket oplevert. In het programma WoonConnect zien bewoners wat elk pakket kost en welke energiebesparing het kan opleveren. En in de proefwoning konden bewoners ervaren wat de pakketten betekeningen voor hun woning. Zo maken bewoners zelf een keuze voor een pakket dat bij hen past.

Tot nu toe koos al 60% van alle bewoners voor zo'n pakket. En ze hebben nog 6 jaar de tijd om alnog een pakket te kiezen. Ook bepalen de bewoners zelf wanneer het werk plaatsvindt. We hopen dat alle bewoners in 2022 voor een pakket gekozen hebben. De pakketten zijn samengesteld op basis van de wensen van bewoners.

Extra tips voor prettig en energiezuinig wonen

Duurzame intiatieven in de AireywijkDankzij de renovatie zijn de woningen prettiger en zij verbuiken minder energie. Maar bewoners kunnen nog veel meer doen! Tijdens de feestelijke afsluiting van de renovatie was er een energiequiz. Ook kregen bewoners tips over het besparen van energie en kosten en het groener maken van de buurt.

Zonnepanelen in de Aireywijk

De bewoners van de Aireywijk kunnen nu ook kiezen voor zonnepanelen. Zij betalen hiervoor een vast bedrag in de servicekosten, maar de besparing op energiekosten is groter! Een installateur komt op bezoek en maakt een berekening op maat. De besparing hangt namelijk af van het aantal zonnepanelen, het aantal uren zon, de ligging van het dak, de prijs van stroom en het eigen verbruik. Zo kan de bewoner een goede keuze maken.

Operatie Steenbreek en proeftuintjes

Bewoners vertelden dat zij zich ergeren aan verwilderde voortuinen of voortuinen met alleen maar tegels. Ook het openbaar groen in de buurt zag er niet netjes uit. Dus helpt Operatie Steenbreek bewoners enthousiast te maken voor het groener maken van de tuinen. Een groene tuin is mooier én is goed voor dieren en de afvoer van regenwater.

We lieten alvast drie voorbeeldtuinen aanleggen om een start te maken met 'Tegel eruit, plant erin'. De tuinen zijn verschillend, maar alledrie gemakkelijk in het onderhoud en niet te duur. Ook kregen alle bewoners een plantje.

De Stemgever

DuneWorks ontwikkelde na gesprekken met bewoners 'De Stemgever'. Dit zijn bouwstenen voor een aanpak om de Aireywijk samen met bewoners nog duurzamer te maken. Aan de hand van vragen geeft deze tool bewoners een stem. Zo gaan we stap voor stap verder met het duurzamer maken van de wijk.

Een idee is bijvoorbeeld om burgerjournalistiek op te starten, zodat bewoners hun wijk vanuit de eigen beleving kunnen laten zien. Ook kijken we met verschillende partners in de wijk hoe zij kunnen en willen meehelpen.