Duurzaamheidspact Eindhoven presenteert winnend idee voor versnelde verduurzaming van huurwoningen​


Eindhoven wil in Nederland vooroplopen in duurzaamheidsambities en dat is een kwestie van gewoon doen! De stad is de ideale proeftuin voor ideeën en initiatieven die de verduurzaming van de woningvoorraad kunnen versnellen. Op 4 juli vond de conferentie ‘Aan het werk!, Vitale Coalitie Duurzaam Wonen en Bouwen’ plaats, met gastspreker en duurzaamheidsgoeroe Thomas Rau. De deelnemers van het Duurzaamheidspact Eindhoven presenteerden er verschillende initiatieven voor CO2-neutrale woningen, duurzamer onderhoud en collectieve energieoplossingen voor huurwoningen. Het winnende idee: slimme menukaarten waarmee woningcorporaties zélf makkelijker duurzame keuzes kunnen maken.

De Challenge

"Verduurzaam de wereld en begin bij jezelf", meenden de initiatiefnemers van het Duurzaamheidspact Eindhoven. Daarom schreven ze een wedstrijd uit. Ze daagden hun collega’s uit om in teamvorm goed onderbouwde en realiseerbare ideeën te bedenken die een slimme en snelle verduurzaming van (huur)woningen echt mogelijk maken.

Er konden ideeën worden ingediend in onder andere de volgende categorieën: ‘renovatie naar aardgasloze woningen’, ‘collectieve duurzame energie’ en ‘verduurzaming bij onderhoudswerkzaamheden en dagelijks onderhoud’. De jury bestond uit de directeur-bestuurders van de vier woningcorporaties, wethouder Yasin Torunoglu en vertegenwoordiger van het PEK Jack Zegveld.

Slimme menukaarten

De voorstellen van de vijf teams werden onder andere getoetst op kwaliteit, impact, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Het winnende team stelde voor dat woningcorporaties en gemeente samen gaan werken als ware het één vastgoedbedrijf en alle data te bundelen. Met al die informatie zouden dan ‘slimme menukaarten’ gemaakt kunnen worden waarmee corporaties, maar ook particuliere eigenaren, makkelijk duurzame keuzes kunnen maken. "Bijzonder door de eenvoud", vond de jury.

Teamleider Anke Struijs van Wooninc.: "Iedereen die wel eens buiten de deur eet, herkent het principe van een menukaart. Wat er niet is of wat er niet kan, staat niet op de kaart. Dat geeft duidelijkheid. Een vastgoedeigenaar kan straks zonder gedoe kiezen voor een isolatiemethode, technische installatie en duurzame energievariant die het best bij zijn situatie past." Het winnende team krijgt tijd en middelen om in een half jaar het idee te realiseren en te implementeren

Anders Denken, Gewoon Doen

De Eindhovense woningcorporaties ‘thuis, Sint Trudo, Woonbedrijf en Wooninc., de huurdersvertegenwoordiging PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) en de gemeente Eindhoven hebben eerder dit jaar de handen ineengeslagen. Als Duurzaamheidspact Eindhoven maken ze samen werk van een versnelde verduurzaming van woningen in de stad. In februari onderschreven de partijen hun duurzaamheidsmanifest ‘Gewoon Doen!’. Eindhoven staat voor de opgave om de CO2-uitstoot van ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden vóór 2050 te verminderen met 95%.

Maar het duurzaamheidsvraagstuk reikt verder dan alleen energie en klimaat. Door samen te investeren, innoveren en implementeren, willen de samenwerkingspartners een natuurlijke, CO2-neutrale stad realiseren, waar gebouwd wordt met duurzame materialen en gesloten kringlopen, met onverminderde aandacht voor de bewoners.

Prettig wonen, leven en werken

"We zijn in deze regio sterk in innovatie en samenwerking. Door over organisatiegrenzen heen te kijken en als ‘vitale coalitie’ samen op te trekken, kunnen we bouwen aan een duurzaam Eindhoven, waar het prettig wonen, leven en werken is", aldus voorzitter van het pact en algemeen directeur van Woonbedrijf Ingrid de Boer.

Eerder riep zij Minister Wiebes en Minister Ollongren in een brief op om de blokkades weg te nemen die onduidelijke wet- en regelgeving opwerpen. De Boer: "Maak van Eindhoven een ‘regelvrije zone’. Zo ontstaat meer ruimte voor investeringen, onderzoek en innovatie en komt de noodzakelijke verduurzaming van woningen in een stroomversnelling." De bijeenkomst werd afgesloten met het overdragen van het voorzitterschap van het pact aan algemeen directeur van woningcorporatie ’thuis Luc Severijnen.

Dit is een persbericht van de Eindhovense woningcorporaties ’thuis, Trudo, Wooninc. en Woonbedrijf en gemeente Eindhoven samen.