Hoe is uw huur opgebouwd?

Gemiddeld kosten onze huurwoningen ongeveer 500 euro per maand. Dat is dus 6.000 euro per jaar. Dit bedrag gebruiken wij om verschillende kosten te betalen. Ook steken we dit bedrag in het bouwen, renoveren en duurzamer maken van woningen.

Hieruit bestaat uw huur:

  • onderhoud van de woningen: 25%;
  • heffingen en belastingen aan het Rijk en gemeente: 26%;
  • organisatie, zoals personeel, huur kantoor en systemen: 18%;
  • kleinere posten, zoals rente en leefbaarheid: 9%;
  • bedrijfsresultaat: 22%.

In deze grafiek staan de uitgaven per woning.

Wat doen wij met uw huur?

Volgens de Woonbond maken woningcorporaties teveel winst en kunnen zij de huren met 10% verlagen. Begin maart was dit uitgebreid in het nieuws. We begrijpen dat dit vragen bij u oproept. Betaalt u teveel huur? Waar gaat uw huur naartoe? We leggen u graag uit hoe dat precies zit bij Woonbedrijf.

Bedrijfsresultaat is geen winst

Het bedrijfsresultaat van 1.344 euro noemt de Woonbond winst. Voor ons is dit bedrag geen winst, maar het bedrag dat we nodig hebben om te blijven zorgen voor goede en betaalbare woningen. En dat is zelfs niet voldoende. Daarom moeten we extra geld lenen.

Woningen verouderen elk jaar. Na een aantal jaar moeten wij investeren in renovatie of nieuwbouw. Ook groeit Eindhoven en dus zijn er meer woningen nodig. Ons doel is om elk jaar ongeveer 300 woningen te bouwen en er 550 te renoveren.

De renovatie van Philipsdorp betalen we bijvoorbeeld uit de reserve die we hebben opgebouwd. Ook de nieuwbouw Havenhof, met stadswoningen en studentenwoningen, betalen we hiermee.

Als we meegaan met de uitspraken van de Woonbond, betaalt u inderdaad minder huur. Op de korte termijn is dit geen probleem. Maar, zoals onze directeur Ingrid de Boer al stelde in het ED, wij willen ook in de verre toekomst blijven zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen in Eindhoven en omgeving. En dit kunnen wij, met de opbrengsten die we er nu voor reserveren.