Groene huurders vanaf begin betrokken bij project

In 2020 moet Genderdal (Aireybuurt) de duurzaamste wijk van Eindhoven zijn. Het project is uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. De bestaande buurt wordt vanuit bewonerswensen verduurzaamd en op de plek van de gesloopte Aireyflats komt nieuwbouw. Op maandag 9 februari a.s. start Woonbedrijf hier met de bouw van de eerste nieuwe huurwoningen voor een groep mensen die vanaf de start actief hebben meegedacht over het project. Het is het eerste woongebouw dat gebouwd wordt volgens het duurzaamheidsprincipe van The Natural Step. De leefwensen en duurzaamheidseisen van de bewoners staan centraal bij het ontwerp en de bouw.

Het project bestaat uit 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen. Alle woningen worden sociale huur. De belangstelling voor het project was vanaf de start al groot. Een grote groep ‘groene geïnteresseerden’ had zich in 2013 direct aangemeld. Ze zijn vanaf de start bij het project betrokken en hebben meegedacht over het duurzaam woon- en leefconcept.

Let op: deze woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd. Als er een woning vrijkomt, vindt u deze in ons woningaanbod op www.wooniezie.nl.

Groene huurder Anita van Dam: "We zijn twee jaar geleden begonnen met idealen. Die hebben we stap voor stap uitgewerkt en verbonden met de realiteit. Dan blijkt dat niet alle wensen gerealiseerd kunnen worden. Er zijn wel veel creatieve oplossingen bedacht, zoals de drie daktuinen waarvan er één stiltetuin wordt. We zijn bij de kern gebleven en we blijven elkaar hierin stimuleren, ook als we straks in de woningen en appartementen wonen."

Energiezuinig en betaalbaar

De woningen krijgen een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,09 en een GPR-gebouwscore van 9,0 voor het onderdeel ‘Energie’ en voor de overige onderdelen gemiddeld een 7,7.

De daken van de woningen en de appartementen worden voorzien van zonnepanelen. En er start een pilot met een IRWES-unit op het dak van de appartementsgebouwen, een systeem dat windenergie in een stedelijke omgeving kan opwekken. De zeer energiezuinige woningen krijgen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens van € 710,00.

Duurzaamste wijk

Het project maakt onderdeel uit van wat in 2020 de duurzaamste wijk van Eindhoven moet zijn. De woningen zijn straks de eerste woongebouwen die gerealiseerd worden volgens de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step (TNS). Zo worden zo weinig mogelijk materialen gebruikt, die schadelijk zijn voor het milieu en zijn bij de sloop alle vrijkomende materialen zo optimaal mogelijk gescheiden zodat hergebruik mogelijk is.

Uitgangspunt in de proeftuin is de inzet van nieuwe technieken die passen bij het dagelijks gebruik van de bewoners. Het proefproject met IRWES is daar zo’n voorbeeld van. Ontwerp en bouw geschiedt naar de leefwensen en duurzaamheidseisen van de Groene Huurders. Zo krijgen zij onder meer zeggenschap over onderhoud, beheer en het delen van energie en andere voorzieningen in de vorm van co-housing. Woonbedrijf levert op deze manier het ideale pakket om wonen energiezuinig, sociaal en betaalbaar te maken.

Design, Build en Maintain

Heijmans bouwt de woningen in opdracht van Woonbedrijf. Ook het onderhoud en het beheer voor de duur van 15 jaar is bij Heijmans ondergebracht in een Design, Build en Maintain-contract. Ontwerp, uitvoering, exploitatie en onderhoud worden zo optimaal op elkaar afgestemd en beslissingen worden volgens het Total Costs of Ownership gemaakt. Duurzaamheid, energieprestaties en het beheersen van (financiële) risico’s zijn op deze manier optimaal geborgd. Deze samenwerkingsvorm is relatief nieuw in de woningbouw.