Woonbedrijf ontwikkelt en bouwt 20 circulaire woningen onder de naam ‘Glaskring’. Ze komen aan de Glaslaan op Strijp-S in Eindhoven. Het zijn speciale huurwoningen omdat we ze bouwen met hergebruikte materialen en producten. Ook gebruiken we materialen die we in de toekomst kunnen hergebruiken. We verwachten dat de woningen in het voorjaar van 2020 klaar zijn.

We zijn heel trots op dit unieke project. Bij de bouw van de woningen werken we zoveel mogelijk met sloopmateriaal dat uit onze eigen woningen komt, bijvoorbeeld houten planken en trappen uit de onlangs gesloopte woningen in Lijmbeek. Woonbedrijf heeft de ambitie om over 10 jaar 100% circulair te werken bij sloop-, bouw- en renovatieprojecten. We werken ook met materiaal van Van Liempd of Baetsen. Woonbedrijf werkt samen met deze partijen bij sloop-, bouw- en renovatieprojecten. We gaan kleine, middelgrote en grotere woningen maken, voor huishoudens van 1 tot 4 personen.

Belangrijk is dat de circulaire woningen bij onze doelgroep passen. Bewoners hoeven niet fanatiek te zijn op het gebied van duurzaamheid of milieu. Iedereen moet hier kunnen wonen. De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens en we verhuren de woningen op deze locatie voor minimaal 5 jaar.

Leren van circulair

Angelique Bellemakers, districtsmanager bij Woonbedrijf: "Naast het bouwen met dit bijzondere bouwmateriaal, is het leren voor ons erg belangrijk. We willen kennis opdoen rondom het ontwikkelen en bouwen van circulaire woningen. Als de woningen opgeleverd zijn, zijn we nog niet klaar. We willen namelijk ook weten hoe het is om in een circulaire woning te leven. Dit volgen en analyseren we voor een periode van 2 jaar.’’

Daarom zijn er verschillende toetsmomenten in het hele traject. Lopen we tegen knelpunten aan, zoals voorschriften in het Bouwbesluit, dan gaan we die bespreken binnen Woonbedrijf, maar ook daarbuiten. We vinden het belangrijk om samen te werken en kennis te delen met onze partners: Architect Inbo, 12N urban matters, VolkerWessels, Baetsen en Van Liempd. Professionals in en om de organisatie worden betrokken vanwege hun vakkennis, bewustwording, reflectie en kennisontwikkelingen.*) Samen gaan we alles uit de kast halen.

Bewoners betrekken

De bewoner is zeer belangrijk in het proces, omdat we willen dat hij of zij fijn en ongestoord kan wonen, óók in een circulaire woning. Daarom hebben we 6 enthousiaste bewoners uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp en de ontwikkeling van de woningen. Op die manier stemmen we vroeg in het proces onze circulaire doelstellingen en persoonlijke wensen van bewoners op elkaar af.

Deze 6 bewoners krijgen de kans om er te gaan wonen. De andere 14 woningen verhuren we aan bewoners via de gewone weg. Mensen die hier graag willen wonen kunnen reageren op de advertenties.

Bouwprincipes

We werken volgens de principes van The Natural Step. Dit is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid vorm te geven. Een aantal keuzes voor de bouw zijn al gemaakt:

We gebruiken lichte bouwmaterialen. Houtskeletbouw lijkt de beste basis voor het casco.
We maken keuzes in het ontwerp die later ook in grote aantallen woningen toepasbaar zijn.
De woonunits worden schakel- en stapelbaar en verplaatsbaar, zodat ze als geheel of in delen ook weer opnieuw ingezet kunnen worden op andere locaties.

Het worden geen ‘blokkendozen’ of ‘bouwketen’, maar mooie architectuur zonder tijdelijke uitstraling.
We kiezen alleen materialen die een goede kwaliteit garanderen.

*) We doen ook mee aan het Europese innovatieproject CHARM in samenwerking met TU Delft en andere corporaties in België, Frankrijk en Engeland 29