Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan geldt er voor een maximale huurprijs. Wij moeten woningen namelijk ‘passend toewijzen’.

Inkomensgrens en huurwoning bij passend toewijzen

Hieronder ziet u de maximale huurprijs per situatie (voor 2019). Let op:

  • dit is de kale huurprijs. De servicekosten mogen wel boven deze prijs uitkomen;
  • alle vormen van inkomen van u en uw partner tellen mee;
  • uw kinderen tellen wel mee met het aantal personen, maar hun inkomen telt niet mee.
  • Een persoon met inkomen tot 22.700 euro
  • Bij AOW-leeftijd inkomen tot 22.675 euro
  • Maximale huurprijs: 607,46 euro.

Twee personen met inkomen tot 30.825 euro

Bij AOW-leeftijd inkomen tot 30.800 euro
Maximale huurprijs: 607,46 euro.

Drie of meer personen met inkomen tot 30.825 euro

Bij AOW-leeftijd inkomen tot 30.800 euro
Maximale huurprijs: 651,03 euro.

Jonger dan 23 jaar

Dezelfde grenzen als hierboven, maar u krijgt alleen huurtoeslag met een huurprijs tot 424,44 euro.
Zorgindicatie: dezelfde grenzen als hierboven.
Bekijk hier de cijfers voor 2018.

Reageren op woningen

U mag alleen reageren op woningen die passen bij uw inkomen. Daarom vult u in Mijn Woonbedrijf uw inkomen in. Ons systeem ziet dan of u op een bepaalde woning mag reageren. Is uw inkomen te laag? Dan ziet u geen knop om te reageren.

Maximaal inkomen voor sociale huurwoning

We werken op dit moment niet met een maximaal inkomen voor onze huurwoningen. Met een inkomen boven de huurtoeslaggrens kunt u op elke woning reageren.

Wat is passend toewijzen?

De overheid wil voorkomen dat gezinnen met een laag inkomen in een te dure huurwoning gaan wonen. Daarom moeten alle woningcoroporaties sinds 1 januari 2016 passend toewijzen. We moeten ons dus aan de grenzen houden die hierboven staan.

De regel geldt alleen als u verhuist.

Bewijs van uw inkomen

Mag u naar een intakegesprek komen voor een woning? Dan vragen wij u om een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Hierop staat uw inkomen. Elke vorm van inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee. Het inkomen en het vermogen van inwonende kinderen niet.

Blijkt uit de inkomensverklaring dat de huurprijs van de woning voor u te hoog is? Dan mag u de woning niet huren. Zorg dus uw inkomen altijd goed staat in ‘Mijn Woonbedrijf’.

Bent je student? Dan hoef je geen inkomensverklaring mee te nemen, maar een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling. Wij gaan er vanuit dat studenten een inkomen onder de huurtoeslaggrens hebben.

Kijk voor meer informatie op onze website.