Woonbestemming voor kantoor

De verbouwing van het oude kantoor van Woonbedrijf aan de Willemstraat 28 start binnenkort. In het gebouw komen 101 betaalbare studio’s van 18 tot 52 m2. De woningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens zoals jongeren en zogenaamde spoedzoekers. Dat zijn mensen die snel een woning zoeken omdat ze in Eindhoven een baan hebben gevonden of door een relatieverbreking. De huurprijs blijft onder de 403 euro per maand (de huurtoeslaggrens voor jongeren).

Oude kantoorpanden Woonbedrijf

Woonbedrijf werkt sinds 4 januari 2016 vanuit één kantoor aan Wal 2 in Eindhoven. Ons oude kantoorpand aan Europalaan 7 is inmiddels verbouwd tot 48 betaalbare appartementen.

De verbouwing van het kantoor aan de Willemstraat start in juni 2017 en we verwachten dat de studio’s in maart 2018 klaar zijn. Het gebouw krijgt een woonbestemming voor 10 jaar. Daarna stemmen we de locatie af op de toekomstige ontwikkelingen in het Emmasingelkwadrant. Daar maakt het gebouw onderdeel van uit.

Snel beschikbare en betaalbare woonruimte

De nieuwe studio’s zijn bestemd voor 'flexwonen'. Met flexwonen willen we een oplossing bieden voor mensen die om verschillende redenen met spoed op zoek zijn naar een woning in Eindhoven maar geen of weinig inschrijftijd hebben opgebouwd en daarom moeilijk aan een woning kunnen komen.

Het kan gaan om:
  • iemand die (tijdelijk) voor werk naar Eindhoven komt;
  • een starter die de ouderlijke woning wil verlaten;
  • iemand die door een relatieverbreking onverwachts op zoek moet naar andere woonruimte;
  • iemand die weer zelfstandig wil leren wonen met tijdelijke woonbegeleiding of ambulante zorg.

Dit is een mooie kans om op deze plek in de stad op korte termijn betaalbare woningen voor deze groep te realiseren.

Bewoners uit de omgeving denken mee

Enkele omwonenden dienden bezwaar in tegen deze verbouwingsplannen. De afgelopen tijd gingen we met hen in gesprek om te inventariseren waar hun zorg zit. Daarom nodigen we de omwonenden uit om mee te denken in een werkgroep.

Bewoners uit De Vorst, De Ridder en aanwonenden gaan meedenken over een aantal onderwerpen. Zoals het beheerplan, opties om mogelijk geluidoverlast te beperken en op welke manier we de omwonenden informeren over de voortgang, nu en tijdens de bewoning.

Op dit moment loopt er nog één procedure. Woonbedrijf heeft alle risico’s afgewogen en besloten om te starten met de verbouwing. Dat betekent dat de aannemer binnen enkele weken gaat beginnen met de eerste werkzaamheden.

Kunstenaars

Woonbedrijf is via CKE Eindhoven in gesprek met een aantal kunstenaars. Als we tot overeenstemming komen, gaan zij een deel van de begane grond gebruiken als atelier. De bedoeling is dat zij actief verbinding gaan leggen met de toekomstige bewoners. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops of een gezamenlijk kunstproject. Zo willen we bijdragen aan een plezierige leefgemeenschap waarbij bewoners elkaar (beter) leren kennen.

Hergebruik Spaceboxen

Heel bijzonder bij de verbouwing is het hergebruik van 79 Spaceboxen die op het TU/e-terrein stonden. Deze tijdelijke woningen zijn nog in goede conditie en dus prima te gebruiken. De Spaceboxen komen aan de zijde van de Vonderweg, achter het huidige kantoorpand aan de Willemstraat en een deel plaatsen we in het gebouw.

Rondom het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen. We besteden ook veel aandacht aan groen in de omgeving. Er komen planten tegen de gevels en er komt meer groen aan de voorzijde en achterzijde van het pand.