In Tivoli hebben we 50 woningen gesloopt. Zo kunnen we 63 nieuwe woningen en appartementen terugbouwen voor de wijk. Materialen en grondstoffen uit de sloop krijgen zoveel mogelijk een tweede leven.

Hergebruik intern

We hebben eerst geïnventariseerd welke onderdelen en materialen we kunnen hergebruiken:

 • voordeuren, aluminium ramen en kozijnen zetten we in bij andere complexen
 • stalen poorten krijgen een plekje in de nieuwbouw

Hergebruik extern

Andere onderdelen en materialen stellen we beschikbaar voor extern hergebruik, zoals:

 • aluminium ramen en kozijnen
 • golfplaten van de schuurtjes
 • Hoogwaardige recycling
 • Sommige materialen en grondstoffen worden gerecycled. Bij hoogwaardige recycling (upcycling) behoudt het materiaal zijn oorspronkelijke functie.

Dit doen we met:

 • dakpannen: een deel gaat naar de verwerker en die maakt er nieuwe dakpannen van
 • keramiek, hout, metalen en kunststoffen
 • Laagwaardige recycling


Bij laagwaardige recycling (downcycling) verliest het materiaal de oorspronkelijke functie. Maar dit is nog altijd duurzamer dan het te storten of te verbranden. Een voorbeeld:

 • het metselwerk van de gevels wordt gebruikt als puingranulaat onder de toekomstige parkeerplaatsen

Nieuwbouw

In mei is de sloop afgerond. Hierna komen op deze plek 63 nieuwe woningen en appartementen, in eerste instantie voor de mensen uit Tivoli. Door te investeren in de woningen en de wijk kunnen bewoners langer in hun vertrouwde buurt blijven wonen.

The Natural Step

Woonbedrijf werkt op het gebied van duurzaamheid met de methode The Natural Step. Uit de TNS-methode haalde Woonbedrijf vier thema’s waarop zij werkt aan duurzaamheid:

 1. Duurzame energie
 2. Gesloten kringlopen
 3. Natuurlijke stad
 4. Collectief bewustzijn