Sinds begin 2018 is Stratum een aantal buurtcontracten rijker: Burghplan, Tivoli en de Kruidenbuurt. In deze buurtcontracten maken bewoners en buurtpartners als gemeente, woningcorporaties, buurtverenigingen en WIJEindhoven afspraken over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een verbetering van de woon- en leefomgeving.

Burghplan

Scholen in de wijk, samen leven, Burghplanners aan het werk, versterken van de samenkracht en het opknappen van de Moreelselaan, zijn de aandachtspunten voor deze wijk. Er komen meer activiteiten, zodat er meer contacten in de buurt ontstaan.

Tivoli

De basis van dit buurtcontract is de buurtanalyse die de gemeente Eindhoven voor Tivoli heeft gemaakt. Hieruit blijkt dat er in Tivoli verbeteringen nodig zijn op de sociale thema’s zelfredzaamheid, werkloosheid, inkomensniveau en opleiding. Het is op dit moment in Eindhoven dé buurt met het slechtste economische perspectief. Afgelopen jaren hebben we samen vooral ingezet op "bewoners aan zet", het verbeteren van het imago van Tivoli en de fysieke opgave in Tivoli. Uiteraard zullen we met deze zaken doorgaan, maar de nadruk en focus verschuift steeds meer naar het sociale domein. Daar ligt met name het vraagstuk voor de komende periode en daar zit dus ook de mogelijke verbetering voor de buurt.

Met z’n allen moeten we voor zorgen dat de sociale vraagstukken in Tivoli een passende aanpak of oplossing krijgen. Niet alles is op te lossen en dat moeten we accepteren. Daar waar de kansen liggen moeten we ze samen met de bewoner aanpakken of anders inzetten op meer begeleiding. De aanpak richt zich steeds meer op het vroegtijdig en op een laag schaalniveau (huishouden, netwerk, buren) aanpakken van vraagstukken. In Tivoli ligt voor 2018 samengevat een sociale opgave onderverdeeld in drie hoofdthema’s: Financiën, Werk en Opleiding en Geestelijke Gezondheid. De gamechanger ‘gedragsverandering’ loopt als een rode draad door dit buurtcontract.

Kruidenbuurt

De Kruidenbuurt is verdeeld in Kruidenbuurt Noord en Kruidenbuurt Zuid. In Noord is het belangrijk dat de fysieke bouw wordt afgerond en dat er meer sociale samenhang tot stand gebracht wordt. Aandacht voor de leefbaarheid is in Zuid een aandachtspunt. Verbinding staat centraal in de gehele buurt en de samenwerkingspartners doen hier ook aan mee.

Kerstroostplein

Kerstroostplein valt ook onder Stratum; zij hebben echter geen buurtcontract getekend maar een nieuwsbrief verspreid.