Burghplan is een van de vier actiegebieden van Stratum. Na een uitgebreide analyse van dit gebied zijn we samen met de bewoners en partners uit de wijk tot de conclusie gekomen dat de Moreelselaan een fysiek zwakke plek is. Waar het vroeger een florerende winkelstrip was, is er met het sluiten van de winkels ook een groot deel van de sociale cohesie verdwenen en is het straatbeeld erg achteruit gegaan. Samen met de gemeente hebben we een plan van aanpak gemaakt voor deze straat.

Woonbedrijf heeft aan de binnen- en buitenzijde onderhoud uitgevoerd. Daarna was het tijd om meer groen terug in de wijk te brengen. Elke huurder heeft een hulsthaagje aangeboden gekregen. Hier werd enthousiast op gereageerd, 60% van alle bewoners heeft gebruik gemaakt van het aanbod. Dat heeft een mooi groen straatbeeld opgeleverd. Voor insecten en vogels is de hulsthaag een ideale broed- en verblijfplaats. Als er een woning leeg komt zonder hulst haagje, dan zullen wij deze alsnog aanbrengen.

Op de voor en na foto is te zien hoe de Moreelselaan is opgeleefd door deze ruimtelijk aanpak. De gemeente zal later dit jaar ook de openbare ruimte aanpakken om van de Moreelselaan weer die fijne straat in Stratum te maken.