Vanaf 1 februari 2018 plaatst Woonbedrijf ook de vrijgekomen woningen op www.wooniezie.nl . Handig voor degene die een huurwoning zoekt, want nu staan de meeste huurwoningen van de woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven op één website overzichtelijk bij elkaar.

Bij het bekijken van of reageren op een woning van Woonbedrijf, komt de geïnteresseerde terecht op deze site. De verhuur van de woningen van Woonbedrijf verloopt verder volgens de normale procedure van Woonbedrijf; via inschrijftijd. Degene die het langst staat ingeschreven, krijgt de woning als eerste aangeboden. Je moet wel bij Woonbedrijf ingeschreven staan om op een woning te reageren. De inschrijving bij Wooniezie is niet geldig voor de woningen van Woonbedrijf en de inschrijving bij Woonbedrijf is niet geldig voor de woningen van Wooniezie.

Aanbod

Wooniezie werkte al samen met de woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Goed wonen, Helpt Elkander, Mooiland, `thuis, woCom, Wooninc, Volksbelang, Woonpartners en zorgaanbieder Savant Zorg. Deze corporaties verhuren hun woningen via de website van Wooniezie. Zij bieden daar hun woningen op drie verschillende manieren aan:

Inschrijfduur: degene die het langst staat ingeschreven, krijgt de woning als eerste aangeboden;
loting: degene die ingeloot wordt, krijgt de woning. Hier speelt inschrijftijd geen rol;
Wens & Wacht: de woningzoekende kan eenmalig (per groep woningen) een specifieke voorkeur aangeven. Als er een woning op de voorkeurlocatie vrijkomt en iemand op de lijst is aan de beurt, dan krijgt diegene de woning.