Woonbedrijf verhuist naar Wal 2

Vanaf 4 januari 2016 werken alle medewerkers van Woonbedrijf vanuit één kantoor aan Wal 2 in Eindhoven. De kantoorpanden die we achterlaten aan Europalaan 7 en Willemstraat 28 verbouwen we tot kleinere betaalbare woningen. Het kantoor aan de Willemstraat, waar nu de Woonwinkel van Vestide zit, verbouwen we tot 101 studio’s van 18m2 tot 52 m2, speciaal voor een- en tweepersoonshuishoudens tot 23 jaar.

Op deze manier voorkomen we dat er nog meer kantoren in Eindhoven leeg staan. Bovendien is het voor Woonbedrijf een mooie kans om betaalbare woonruimte toe te voegen aan de huurwoningenmarkt.

Woningen voor jongeren

In de nieuwe woningen aan de Willemstraat komen voornamelijk jongeren wonen die op zoek zijn naar snel beschikbare, goede en betaalbare woonruimte, maar die door hun positie op de woningmarkt niet snel in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De studio’s zijn daarom bestemd voor een mix van jonge bewoners zoals statushouders, jong werkenden en jongeren met woonbegeleiding.

Vanuit deze doelgroep is op dit moment een stijgende vraag naar woningen. Onze verhuizing is een mooie kans om midden in de stad op korte termijn betaalbare woningen voor deze groep te realiseren. De huurprijs ligt onder de 403 euro per maand, de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar.

Hergebruik Spaceboxen

Heel bijzonder bij de verbouwing: we hergebruiken 79 Spaceboxen. Deze staan nu op het terrein van de TU/e als tijdelijke woonruimte voor studenten en short stayers. In de zomer van 2016 komen deze Spaceboxen vrij, als de nieuwe woontoren van Vestide klaar is. Hierin komen 303 studenteneenheden op de TU/e-campus. Deze Spaceboxen zijn nog in goede conditie en dus prima te gebruiken.

De Spaceboxen komen aan de zijde van de Vonderweg en achter het huidige kantoorpand aan de Willemstraat en een deel wordt in het gebouw geplaatst. Rondom het pand aan de Willemstraat is voldoende parkeergelegenheid. Er is ook veel aandacht besteed aan groen in de omgeving. Er komen planten tegen de gevels en er komt meer groen aan de voorzijde en achterzijde van het pand.

Verbouwing start voorjaar 2016

De verbouwing start in het voorjaar van 2016. We verwachten dat de studio’s eind 2016, begin 2017 klaar zullen zijn. Het kantoorpand aan de Willemstraat krijgt een woonbestemming voor 10 jaar. Daarna komt er afstemming met de toekomstige ontwikkelingen in het Emmasingelkwadrant, waar het pand deel van uit maakt.

Contact met buurtgenoten

Op 15 december informeerden we de omwonenden van Willemstraat 28 over de verbouwing van het kantoor. Zij hebben begrip voor de doelgroep jongeren. We blijven de buren van de Willemstraat uiteraard informeren over de voortgang van de verbouwing en we hebben afgesproken dat ze mee mogen denken over het beheer van de woningen en het samenleven in de buurt. Woonbedrijf organiseert vlak na de oplevering een kennismaking tussen de nieuwe bewoners en de omwonenden.

Woningen in kantoorgebouw Europalaan 7

Het kantoorpand aan de Europalaan 7, waar nu de Woonwinkel van Woonbedrijf zit, verbouwen we tot 48 studio’s en appartementen voor een- en tweepersoonshuishoudens tot 23 jaar. Ook deze verbouwing start in het voorjaar van 2016 en zal in oktober 2016 gereed zijn. Lees meer over deze verbouwing in het nieuwsbericht over de woningen op Europalaan 7.