Woningbouwvereniging Volksbelang uit Helmond en Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, gevestigd in Eindhoven, hebben op 6 juni 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Inzet is de overdracht van drie nieuwbouwprojecten in Helmond van Volksbelang aan Woonbedrijf.

Het gaat om de volgende projecten;

  • Project Heistraat: locatie in het centrum van Helmond, bestaande uit circa 40 woningen verdeeld over drie locaties, in winkelgebied;
  • Project Oostende: locatie in het centrum van Helmond aan de Zuid-Willemsvaart, bestaande uit circa 40 woningen;
  • Project Bloemvelden: locatie in Helmond-Noord aan de Paulus Potterlaan, bestaande uit circa 32 woningen.

Aanleiding van de samenwerking

Sacha van Lierop, voorzitter van Bestuur van Volksbelang (l), Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf en Martien van Lieshout secretaris van bestuur van Volksbelang.​​
​​
Aanleiding voor deze samenwerking is dat Volksbelang op dit moment in het kader van het verscherpte toezicht heeft besloten om haar middelen geheel aan te wenden voor haar bestaande voorraad. Dit besluit zou uitstel betekenen voor deze drie projecten. In het belang van bewoners, buurten en stad is gezocht naar een oplossing voor deze situatie. Die is gevonden in de samenwerking met collega woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven. Woonbedrijf zal als nieuwe eigenaar samen met Volksbelang de projecten gaan ontwikkelen, realiseren en beheren.

Leon van Stiphout, directeur van Volksbelang: "Belangrijkste is dat er gebouwd wordt voor de woningzoekenden in Helmond. De nieuwbouw is nodig voor voldoende betaalbare woningen in Helmond. Daarnaast betekent de realisatie van het project Heistraat dat een bepalende winkelstraat in de binnenstad wordt afgemaakt. De samenwerking met Woonbedrijf maakt dit mogelijk en zorgt er bovendien voor dat wij ons verder kunnen concentreren op de aanpak en beheer van de bestaande woningvoorraad."

Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf: "Woonbedrijf wil graag een bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen voor de gehele woningmarktregio Eindhoven-Helmond. Voor ons is het een vanzelfsprekende stap dat we ons werkgebied verruimen richting Helmond. Woonbedrijf staat voor goed en betaalbaar wonen en stelt haar mogelijkheden graag beschikbaar voor de uitbreiding van de sociale huisvestingsmogelijkheden in Helmond."