Groene huurders vanaf begin betrokken bij nieuwbouw Aireywijk


Samen met bewoners transformeert Woonbedrijf de Aireywijk Genderdal tot een zeer duurzame wijk. Zo bouwden we 82 nieuwe woningen aan de Karel de Grotelaan, waarbij we allerlei duurzame producten en technieken toepasten. De leefwensen van de ‘groene huurders’ stonden centraal. Binnenkort starten we met het verduurzamen van de 226 bestaande woningen in de buurt.

Oplevering gevierd

Op donderdag 16 maart vierden we samen met de groene huurders de oplevering van de duurzame nieuwe woningen en de start van de verduurzaming van de bestaande woningen. De huurders kregen een perzikboom voor de daktuin.

Cijfers nieuwbouw Karel de Grotelaan

  • 14 rijwoningen;
  • 56 appartementen;
  • 12 zorgappartementen voor De Bastide, een ouderinitiatief dat woonruimte biedt aan jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis;
  • Sinds 2013 denkt een grote groep ‘groene huurders’ mee.

Duurzame woningen

De gemiddelde EPC-waarde (een waarde om energiezuinigheid te meten) van de nieuwe woningen ligt op 0,09. Dat is fors lager dan de eis van 0,4. Dat komt door allerlei duurzame maatregelen:

  • De woningen zijn gebouwd volgens The Natural Step: we gebruikten bijvoorbeeld duurzaam hout en restmaterialen en de woningen zijn in de toekomst flexibel aan te passen;
  • De daken, vloeren en gevels zijn goed geïsoleerd en we plaatsten tripleglas;
  • In plaats van dakpannen liggen er op de rijwoningen geïntegreerde zonnepanelen;
  • Aan de gevels van de appartementen groeit de komende jaren een diversiteit aan klimplanten voor de vogels en er hangen in totaal 168 nestkasten aan de gevels;
  • Op het dakterras vangt een grote regenton hemelwater (regen, sneeuw, hagel) op. Via tappunten op de galerijen kunnen bewoners het water gebruiken voor de planten of om de ramen te wassen.

Duurzaam samenleven

De groene huurders vinden het belangrijk om duurzaam samen te leven. Samen richtten zij de Stichting Aireywijk Samen Groen op. Ze onderhouden zelf de gemeenschappelijke tuin en daktuinen en zij organiseren ontmoetingen en activiteiten voor de bewoners.

Duurzame renovatie bestaande woningen Aireywijk

In 2016 gaat Woonbedrijf 226 bestaande woningen in de Aireywijk duurzaam renoveren. We isoleren alle daken en we vervangen de dakbedekking. Zo blijft het huis in de zomer koeler en warmer in de winter.

Op basis van de wensen van bewoners heeft Woonbedrijf keuzepakketten samengesteld. In het programma WoonConnect zien bewoners wat elk pakket kost aan huurverhoging en welke energiebesparing het oplevert. Zo maken zij zelf de keuze voor een pakket én voor het moment waarop we de verbetering uitvoeren.