Eindhoven, 1 oktober 2020 - Vanaf 1 oktober 2020 biedt Woonbedrijf vrijgekomen sociale huurwoningen te huur aan via www.wooniezie.nl. Op deze website bieden de meeste woningcorporaties in de regio hun woningen te huur aan.

Meer gemak voor woningzoekenden

Het platform van Wooniezie is veel gebruikersvriendelijker dan het oude systeem van Woonbedrijf. Daarnaast hebben woningzoekenden met één inschrijving toegang tot (sociale) huurwoningen van alle aangesloten corporaties in de regio. Woningzoekenden zijn bij Wooniezie ingeschreven voor de totale regio en kunnen daarom ook reageren op woningen in andere gemeenten of kernen. Het zoekgebied en het aanbod van woningen wordt hierdoor groter.

Woningzoekenden zijn geïnformeerd over de overgang

Bij Woonbedrijf ingeschreven woningzoekenden kregen eind augustus/begin september een e-mail met de vraag of hun inschrijving meegenomen mag worden naar Wooniezie.

Wanneer een woningzoekende zowel bij Woonbedrijf als bij Wooniezie staat ingeschreven geldt automatisch de langste inschrijftijd.

Alle woningzoekenden die al ingeschreven staan bij Wooniezie kunnen vanaf 1 oktober ook direct met hun inschrijving reageren op woningen van Woonbedrijf. Woningzoekenden van Woonbedrijf die meegaan naar Wooniezie en hun inschrijving vanaf 1 oktober activeren, kunnen ook reageren op alle woningen binnen Wooniezie.

Vraag en aanbod op één platform

Steeds meer woningcorporaties sluiten zich aan bij Wooniezie. Door alle woningzoekenden en het woningaanbod op één platform bij elkaar te brengen realiseren de corporaties een goede basis om woonruimteverdeling regionaal uit te voeren. Het uitgangspunt is dat woningzoekenden zich vrij kunnen bewegen binnen de regionale woningmarkt.

Wanneer woningcorporaties gebruikmaken van één systeem, geeft dit inzicht in en actuele informatie over vraag en aanbod, zoekgedrag en slaagkansen binnen de regio en het werkgebied van de woningcorporaties. Hierdoor kan de gemeentelijke woonvisie en het woonbeleid opgesteld en bijgesteld worden, in het belang van de inwoners en woningzoekenden.

Vanaf 1 oktober 2020 zijn de volgende (regionale) woningcorporaties aangesloten bij Wooniezie:

Bergopwaarts (Helmond), Compaen, Goed wonen Gemert, Helpt Elkander, `thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc en Woonpartners. Daarnaast maken ook de verhuurders Mooiland, JorisZorg, Savant, Woonzorg Nederland en Vestia Noord-Nederland gebruik van Wooniezie.