Er wordt hard gewerkt aan de bouw van ons nieuwbouwproject SPACE-S. Vanaf eind november 2016 tot en met eind maart 2017 worden alle appartementen opgeleverd. Tijdig zijn we samen met de bewoners gaan kijken hoe we het pand willen gaan beheren. Anders dan anders, dat is duidelijk.

Met de Workspace ‘klein onderhoud’ is gekeken hoe werkzaamheden zoals schoonmaak en groenonderhoud anders konden worden uitgevoerd. De bewoners zouden bijvoorbeeld ook zelf werkzaamheden kunnen overnemen om de servicekosten te verlagen. Duidelijk werd dat de bewoners daar geen behoefte aan hadden. Dus werd besloten om de werkzaamheden volgens de Woonbedrijf normen uit te voeren, eventueel samen met een maatschappelijke organisatie.

Omdat er op SPACE-S ook cliënten van Futuris gaan wonen, besloten we in gesprek te gaan met de Regionale Huismeester. Futuris heeft een goede samenwerking met de Regionale Huismeester. De Regionale Huismeester coördineert de werkzaamheden, maar zet zoveel mogelijk cliënten van Futuris in voor de uitvoering en ondersteuning.

Een andere mogelijkheid was om dit onderhoud volgens ‘’de traditionele manier van Woonbedrijf’’ uit te laten voeren door een van onze leveranciers.

Na berekening bleek dat de oplossing met Futuris iets duurder was dan wanneer we dit door een van van onze gebruikelijke leveranciers zouden laten uitvoeren . Toch hebben de bewoners voor de Regionale Huismeester gekozen omdat ook zij (net als Woonbedrijf) het belangrijk vinden om een maatschappelijke organisatie in te zetten.

Natuurlijk gaan we kijken of de samenwerking het gewenste resultaat oplevert. Na een jaar gaan we samen met de bewoners evalueren en zetten we het contract al dan niet voort.