Woonbedrijf is in 2016 geconfronteerd met 39 hennepkwekerijen. Dit zijn de daadwerkelijk in 2016 afgeronde hennepzaken, dus waarvan de huurovereenkomst beëindigd is en huurders op de Sancties- en Kansenlijst zijn gezet. Hier was sprake van zeer gevaarlijke situaties, brandgevaar en lekkages door het aftappen van elektriciteit vóór de meter, knoeien met bedrading, doorsmelten van elektriciteitsleidingen, gaten in muren en daken. Woonbedrijf levert graag een bijdrage aan de strijd tegen drugscriminelen en doet dat in nauwe samenwerking met gemeente en politie.

Cijfers hennepzaken 2016 bij Woonbedrijf

  • 39 hennepzaken afgerond
  • circa € 193.000,00 schade
  • dat kost elke huurder omgerekend 6 euro
  • er lopen nog 11 zaken die pas in 2017 tot een afronding zullen komen
  • eerste hennepmelding van 2017 is ook al binnen.


Buurtbewoners worden steeds alerter
Oplettende buurtbewoners merken vaak wel dat er iets aan de hand is. Een woning wordt niet of nog maar deels bewoond. Er vinden verdachte handelingen plaats of er ligt bijvoorbeeld op één dak in een rij woningen helemaal geen sneeuw. Vaak geven bewoners dit soort signalen al door. Bij Woonbedrijf, of bij de politie of via meldmisdaadanoniem.nl. Dat is heel verstandig, want het gaat vaak ook om hun eigen veiligheid! Brand is bij een hennepkwekerij een concreet risico. Daarnaast is een hennepkwekerij vaak ook onderdeel van een groter crimineel netwerk wat de samenleving ondermijnt. Dat hoort natuurlijk niet in een veilige en prettige woonbuurt. Het is daarom slim om vermoedens te melden. Je kunt tenslotte ook zelf slachtoffer worden.

Direct ontbinden huurovereenkomst
Na een politie-inval in een hennepkwekerij zet Woonbedrijf direct in op het beëindigen van de huurovereenkomst. De huurder wordt ontruimd, is de woning kwijt, en komt voor vijf jaar op de ‘Sancties- en Kansenlijst’. Dat betekent dat je voor vijf jaar wordt uitgesloten voor huisvesting bij de Eindhovense woningcorporaties.

Als een hennepkwekerij is opgerold, blijft Woonbedrijf vaak achter met torenhoge kosten om de woning weer bewoonbaar te maken. Er is geknoeid met de elektriciteitskabels en –leidingen om illegaal stroom af te tappen. De besproeiing van de planten heeft vaak lekkages tot gevolg. Soms zien we grote gaten in plafonds of muren. Er is dus bijna altijd veel onderhoud nodig voordat de woning weer opnieuw verhuurd kan worden. Naast kosten die Woonbedrijf moet maken om de hennepkwekerij weer als woning bewoonbaar te maken gaat het ook om huurachterstand, juridische kosten en extra uren.

Hennepzaken voorgaande jaren

2014 29 hennepkwekerijen aangepakt € 253.000,00 schade
2015 32 hennepkwekerijen aangepakt € 149.000,00 schade
2016 39 hennepkwekerijen aangepakt € 193.000,00 schade