Huurders van Woonbedrijf en ’thuis krijgen aanbod voor zonnepanelen
Woningcorporaties ’thuis en Woonbedrijf bieden hun huurders de mogelijkheid om zonnepanelen op hun woning te laten leggen. De komende 10 jaar willen zij ruim 10.000 woningen voorzien van zonnepanelen. Woonbedrijf en ’thuis hebben allebei duurzaamheidsdoelstellingen en willen de uitstoot van CO2 verminderen. Hierbij kijken zij naar wat goed is voor de klanten en voor het milieu.

Aanpak
De daken van de woningen van Woonbedrijf en ’thuis zijn onderzocht om te kijken of ze geschikt zijn voor het leggen van zonnepanelen. Daarbij is gekeken naar de ligging en constructie van het dak en of er voldoende schaduwvrije ruimte is op het dak.

De huurders van woningen die in aanmerking komen, krijgen een aanbod per brief. Dat gebeurt in fases, per wijk. Bewoners kiezen zelf of ze gebruik willen maken van het aanbod. Zij betalen dan gedurende 25 jaar een vast bedrag per maand via de servicekosten. De kosten hebben dus geen invloed op de huurprijs. 25 jaar is de technische levensduur van zonnepanelen.

Na 1 jaar evalueren ’thuis en Woonbedrijf het plan van aanpak en het resultaat. Dan wordt bepaald hoe zij verder gaan met het aanbieden van de zonnepanelen.

De eerste wijken voor de zonnepanelen
In februari 2017 krijgen de eerste huurders van Woonbedrijf en van ’thuis een aanbod.

Het gaat om woningen van ‘thuis in:

  • Akkerwijk in Eindhoven
  • Kantonnier in Best
  • Zonderwijk in Veldhoven.

En om woningen van Woonbedrijf in:

  • Aireywijk in Eindhoven.
  • Muschberg in Eindhoven.
  • Generalenbuurt in Eindhoven.

Financieel voordeel voor huurders
"Woonbedrijf en ’thuis willen slechts een deel van de investering terugverdienen. Hierdoor worden de kosten voor de huurders beperkt en hebben zij voordeel bij het plaatsen van de zonnepanelen. Voor zowel Woonbedrijf als ’thuis is het, waar mogelijk, beperken van de woonlasten van de huurders van belang. We zijn trots dat we daar door het aanbieden van zonnepanelen een bijdrage aan kunnen leveren," vertelt Luc Reusken, manager Vastgoed bij ’thuis.

Samenwerking
Door samen te werken zijn er voordelen op het gebied van techniek, inkoop en communicatie. Ingrid van Gijzel, districtsmanager bij Woonbedrijf geeft aan: "Samenwerken is geen doel op zich. Ons grootste belang is een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de stad en gemeentes waar wij woningen hebben."

Na een aanbestedingsprocedure is gekozen voor 365zon als leverancier en installateur van de zonnepanelen. 365zon is een Eindhovens bedrijf met ruime ervaring in zonnepanelen.