‚ÄčAmbitieuze prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties
Vanmorgen tekenden woningcorporaties Woonbedrijf, Helpt Elkander en Wooninc., de drie huurdersorganisaties en gemeente Nuenen de ambitieuze prestatieafspraken. Het is de eerste keer dat de gemeente met de drie corporaties gezamenlijk afspraken maakt en dat de huurders hierbij een volwaardige partner zijn.

Eerste gezamenlijke prestatieafspraken
Er is de afgelopen jaren veer veranderd in de regelgeving rondom sociale huurwoningen. Dit was een belangrijke reden om met alle partijen gezamenlijk afspraken te maken over de ontwikkeling van de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente Nuenen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de inbreng van de huurdersorganisaties.

Prestatieafspraken voor Nuenen
De partijen zorgen samen voor voldoende woningen voor bijzondere doelgroepen en voor reguliere woningzoekenden. De prestatieafspraken vormen hiervoor de basis.

Het aanbod aan woningen wordt gemonitord op de behoefte van de markt. Zo kan er bijgesteld worden als dat nodig is. Het bouwen van nieuwe woningen en het transformeren van bestaande woningen zorgt voor voldoende woningen. Er is vooral aandacht voor goedkopere woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Ook is er aandacht voor energiebesparende maatregelen. Dit zorgt voor lagere woonlasten voor de huurders en zo verbeteren we de betaalbaarheid van de woningen.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De prestatieafspraken spelen in op de veranderende behoefte aan sociale huurwoningen. Deze zijn het gevolg van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen: van eengezinswoningen naar wonen met zorg, langer thuis wonen en een groeiende groep van kleine huishoudens.

Maar ook de transparantie in de verdeling van woonruimte. Zoals de samenwerking rond Wooniezie en de gezamenlijke urgentiecommissie.