Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties vóór 1 juli aan de gemeente én de huurdersvertegenwoordiging een meerjarig overzicht leveren van de voorgenomen werkzaamheden. In dit zogenoemde ‘bod’ staan de voornemens over bijvoorbeeld de plannen rondom de ontwikkeling van de woningvoorraad, nieuwbouw, huisvesting van specifieke/ bijzondere groepen, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en de voorgenomen investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Woonbedrijf is werkzaam in 10 gemeenten en overhandigt dus een bieding aan Eindhoven, Best, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop, Waalre, Valkenswaard, Veldhoven, Bladel en Helmond.

In Waalre heeft Woonbedrijf een relatief klein woningbezit en wil dat graag uitbreiden. Sinds het uitbrengen van het bod in 2016 is de samenwerking verstevigd. Daarom heeft de woningcorporatie het ‘bod’ aan de gemeente Waalre op een speciale manier overhandigd. De bieding is bezorgd in een voor dit doel gemaakt biedingskistje. ’s Middags heeft Marie-José Backx, districtsmanager regio bij Woonbedrijf, de sleutel overhandigd aan wethouder José van Dijk om de kist te openen. José van Dijk reageerde enthousiast: "We voelen ons zeer vereerd dat Woonbedrijf ons heeft uitgekozen voor deze speciale overhandiging." Op basis van de biedingen starten in het najaar de gesprekken in alle gemeenten voor het maken van prestatieafspraken voor 2018.