Schuttersbosch is een prachtige wijk in Stratum: groen en sociaal, boordevol Philipshistorie en met karakteristieke, houten woningen. Een deel van de bewoners woont hier al sinds het ontstaan van de wijk, net na de Tweede Wereldoorlog. Philips plaatste hier voor haar personeel tijdelijke houten woningen (‘Oostenrijkers’ en ‘Belgen’).

Look & feel
In Schuttersbosch golden tot afgelopen zomer gemeentelijke welstandscriteria waaraan de nieuw te bouwen woningen moeten voldoen. Golden, want Schuttersbosch was een van de buurten in Eindhoven die de kans kreeg om zelf het welstandsbeleid vorm te geven. Huidige en toekomstige bewoners hebben, samen met Bouwhulp Groep en Woonbedrijf, gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan voor Schuttersbosch. Hierin is onder andere aangegeven aan welke voorwaarden de nieuw te bouwen en ook te verbouwen woningen moeten voldoen om goed te passen bij de look & feel van Schuttersbosch. De historische kenmerken, het groene en de sociale betrokkenheid worden heel erg gewaardeerd door de bewoners, de gemeente en Woonbedrijf. Hiermee nemen de bewoners van Schuttersbosch zelf de regie over de leefbaarheid in hun wijk in eigen hand. Op 18 juli 2017 heeft de gemeente het Beeldkwaliteitsplan Schuttersbosch vastgesteld. Zo blijft de wijk aantrekkelijk voor onze huidige en nieuwe bewoners en kan de wijkontwikkeling op een goede manier tot stand komen. Super hoe bewoners dit voor elkaar gekregen hebben. Het Beeldkwaliteitsplan is te vinden op de website van Bewoners Belangen Schuttersbosch 29.