Gemeente Waalre en Woonbedrijf hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk de mogelijkheden voor het bouwen van betaalbare huurappartementen en seniorenwoningen te onderzoeken op het terrein waar nu nog activiteitencentrum ‘t Hazzo staat. Dat is vastgelegd in een intentieovereenkomst die door beide partijen is ondertekend op donderdag 14 september 2017. Woonbedrijf is heel blij met deze kans om het aantal betaalbare huurwoningen in Waalre uit te breiden.

’t Hazzo in Waalre is een activiteitencentrum en zal in 2018 verhuizen naar Het Huis van Waalre, het nieuwe multifunctionele gemeentehuis in Waalre. De gemeente wil zo snel mogelijk weer een invulling geven aan deze locatie. Daarom is Woonbedrijf benaderd om de bouw van sociale huurwoningen te onderzoeken.

Uitgangspunten
De eerste ideeën gaan nu nog uit van circa 15 huurappartementen met 1 of 2 slaapkamers en circa 12 seniorenwoningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De huurappartementen zijn bestemd voor alle leeftijden, voor de seniorenwoningen zal een leeftijdsgrens gelden. Alle woningen zijn bestemd voor mensen met een smalle beurs. De huurprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen zo uitvallen dat laagstbetaalden nog huurtoeslag kunnen aanvragen.

Gemeente Waalre en Woonbedrijf hopen het onderzoek, dat moet uitwijzen of een en ander haalbaar is, in het voorjaar van 2018 af te ronden. Dan moeten de stedenbouwkundige uitgangspunten op papier staan en hebben Woonbedrijf en de gemeente onderzocht of het aankopen van de gronden door Woonbedrijf rendabel is. In het onderzoek bekijken we op welke manier deze woningen zo duurzaam mogelijk gebouwd kunnen worden. Het zal vervolgens nog wel even duren voordat er echt gebouwd kan worden. Na het onderzoek is er nog veel te regelen, zoals de grondovereenkomst, de wijziging van het bestemmingsplan en het ontwerp van de woningen. Als het onderzoek positief is afgerond gaat Woonbedrijf starten met het ontwerpen van de woningen. Daar willen we zoveel mogelijk de toekomstige bewoners bij betrekken, zodat het resultaat beter aansluit op de woonwensen van de toekomstige bewoners. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw van de woningen dan in het najaar van 2019 starten.

Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur Vastgoed bij Woonbedrijf: "Woonbedrijf verhuurt 208 betaalbare huurwoningen in de gemeente Waalre. We zien dat hier nog genoeg vraag is naar sociale huurwoningen. Woonbedrijf staat voor goed en betaalbaar wonen en we stellen graag onze mogelijkheden beschikbaar voor de uitbreiding van de sociale huisvestingsmogelijkheden, ook in Waalre. Woonbedrijf biedt woonruimte tegen een betaalbare prijs, met prima service, en met oog voor het samenleven in de buurt." José van Dijk, wethouder gemeente Waalre: "Waalre streeft naar een goede balans in het woningaanbod in de gemeente. De vraag naar sociale huurwoningen is nog steeds aanwezig. We vinden het belangrijk dat dit onderzoek plaatsvindt en we hopen op een positief resultaat. De locatie van ’t Hazzo is een ideale plek voor sociale huurwoningen en seniorenwoningen. Uiteraard zullen deze woningen de hoge kwaliteit bieden, die wij in Waalre belangrijk vinden."