Op 6 december 2017 werden de prestatieafspraken voor de gemeente Veldhoven getekend.
In prestatieafspraken leggen corporaties, gemeente en huurdersorganisatie vast wat er, in de komende periode wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen. Onze huurdersvertegenwoordiging HVW was ook weer nauw betrokken bij deze afspraken.