Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan geldt er voor een maximale huurprijs. Wij moeten woningen namelijk ‘passend toewijzen’.

Inkomensgrens en huurwoning bij passend toewijzen
Hieronder ziet u de maximale huurprijs per situatie (voor 2018). Let op: dit is de kale huurprijs. De servicekosten mogen wel boven deze prijs uitkomen.

  • alle vormen van inkomen van u en uw partner tellen mee;
  • uw kinderen tellen wel mee met het aantal personen, maar hun inkomen telt niet mee.
  • Een persoon met inkomen tot 22.400 euro
  • Bij AOW-leeftijd inkomen tot 22.375 euro
  • Maximale huurprijs: 597,30 euro.


Twee personen met inkomen tot 30.400 euro
Bij AOW-leeftijd inkomen tot 30.400 euro
Maximale huurprijs: 597,30 euro.

Drie of meer personen met inkomen tot 30.400 euro
Bij AOW-leeftijd inkomen tot 30.400 euro
Maximale huurprijs: 640,14 euro.

Jonger dan 23 jaar
Dezelfde grenzen als hierboven, maar u krijgt alleen huurtoeslag met een huurprijs tot 414,02 euro.
Zorgindicatie: dezelfde grenzen als hierboven.
Bekijk hier de cijfers voor 2017.

Reageren op woningen
U mag alleen reageren op woningen die passen bij uw inkomen. Daarom vult u in Mijn Woonbedrijf uw inkomen in. Ons systeem ziet dan of u op een bepaalde woning mag reageren. Is uw inkomen te laag? Dan ziet u geen knop om te reageren.

Maximaal inkomen voor sociale huurwoning
We werken op dit moment niet met een maximaal inkomen voor onze huurwoningen. Met een inkomen boven de huurtoeslaggrens kunt u op elke woning reageren.

Wat is passend toewijzen?
De overheid wil voorkomen dat gezinnen met een laag inkomen in een te dure huurwoning gaan wonen. Daarom moeten alle woningcoroporaties sinds 1 januari 2016 passend toewijzen. We moeten ons dus aan de grenzen houden die hierboven staan.

De regel geldt alleen als u verhuist.

Bewijs van uw inkomen
Mag u naar een intakegesprek komen voor een woning? Dan vragen wij u om een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Hierop staat uw inkomen. Elke vorm van inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee. Het inkomen en het vermogen van inwonende kinderen niet.

Blijkt uit de inkomensverklaring dat de huurprijs van de woning voor u te hoog is? Dan mag u de woning niet huren. Zorg dus uw inkomen altijd goed staat in ‘Mijn Woonbedrijf’.

Bent u student? Dan hoeft u geen inkomensverklaring mee te nemen, maar een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling. Wij gaan er vanuit dat studenten een inkomen onder de huurtoeslaggrens hebben.