Woonbedrijf ‘trekker’ voor Tivoli
Op een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst heeft Woonbedrijf haar handtekening gezet onder maar liefst 4 buurtcontracten. Voor de wijken Tivoli, Burghplan, Kerstroosplein en de Kruidenbuurt werd samen met bewoners en netwerkpartners afgesproken wat de inzet voor het komende jaar zal zijn. De buurtcontracten passen daarmee in de gezamenlijke aanpak van de actiegebieden met actieprogramma’s.

In de wijk Tivoli, waar Woonbedrijf ook trekker was van het proces, wordt ingezet op 7 thema’s.

Een mooie illustratie van een project dat past in de wijkaanpak zijn bijvoorbeeld de ruilkastjes in Tivoli een prachtig mooi positief wijkproject, van bewoners, met ondersteuning van een designer vanuit het buurtcultuurfonds van Woonbedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘afvalmateriaal’ uit het groot onderhoud aan de woningen van Woonbedrijf. In dit project komen diverse thema’s uit het buurtcontract samen: ‘bewoners maken de wijk’ wordt gecombineerd met "groot onderhoud Woonbedrijf’ en ‘versterken imago van de buurt’. Een dergelijk project toont aan dat een buurtcontract meer is dan alleen wat goeie voornemens op papier zetten. Het gezamenlijke proces van het maken van de actieprogramma’s en het buurtcontract zorgt ervoor dat het gedachtegoed van de wijkaanpak al in de gezamenlijke Tivoliaanse genen zit.

Daarmee zijn de thema’s geen voornemens meer, maar zijn we samen al volop aan de gang.