Marc Eggermont, algemeen directeur/bestuurder van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, heeft de wens te kennen gegeven de organisatie te willen verlaten. Hij is na 13 jaar voor Woonbedrijf gewerkt te hebben, toe aan een nieuwe uitdaging. Eggermont trad in februari 2003 toe tot de directie van Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) om vorm te geven aan de fusie tussen Hhvl en Woonstichting SWS. Die fusie resulteerde in 2005 in de oprichting van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. Sinds 2006 vormt Marc Eggermont samen met Ingrid de Boer het bestuur van Woonbedrijf. Eggermont zal medio 2016 uit dienst treden.

Bijdrage aan ontwikkeling Woonbedrijf
Kees van der Luijt, voorzitter van de raad van commissarissen van Woonbedrijf: "Marc Eggermont heeft veel voor Woonbedrijf betekend. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de nieuwe organisatie in 2005 en is altijd een gedreven en visionaire bestuurder geweest. De afgelopen tien jaar heeft Woonbedrijf zich ontwikkeld tot een sterke regionale speler met een financieel solide basis en een klantgestuurde organisatie. De raad van commissarissen is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Woonbedrijf."

Terugkijken op een geweldige tijd
Marc Eggermont: "Ik kijk terug op een geweldige tijd. Die jaren zijn voorbij gevlogen en als bestuurder van zo’n grote woningcorporatie ben je natuurlijk nooit klaar. Maar intussen is het toch een hele periode en staat er een bedrijf met een duidelijk besturingsmodel, waarin op alle niveaus en in alle bedrijfsprocessen vanuit een gedeelde visie en kernwaarden wordt gewerkt aan goed en betaalbaar wonen voor onze klanten.

Een mooi moment om mijn loopbaan weer een nieuwe wending te geven. Mijn ervaring, opgebouwd in twintig jaar in de accountantspraktijk en dertien jaar als bestuurder van Woonbedrijf, wil ik op een andere manier gaan inzetten. Om me daarop in de breedte te oriënteren en om mijn werk bij Woonbedrijf zorgvuldig af te ronden, heb ik mijn voorgenomen vertrek nu al aangekondigd."

Aanpassing bestuurlijke aansturing
Het voornemen is om een directieteam te vormen onder leiding van Ingrid de Boer, die als algemeen directeur/bestuurder aanblijft. De raad van commissarissen zal samen met het bestuur een plan ontwikkelen om de aansturing van Woonbedrijf aan te passen. De organisatie wil daarnaast de ambities op het gebied van nieuwbouwproductie en verduurzaming van de woningvoorraad verder uitbouwen.

Woonbedrijf heeft zich sinds de fusie in 2006 ontwikkeld tot een solide woningcorporatie die zich richt op de klant en sterk aanwezig is in de buurten van de regionale woningmarkt van het stedelijk gebied Eindhoven. De visitatie van 2015, een externe onafhankelijke beoordeling, wijst uit dat klanten en stakeholders zeer tevreden zijn over de wijze waarop Woonbedrijf haar activiteiten uitvoert.