Elke vier jaar beoordeelt een externe onafhankelijke visitatiecommissie onze maatschappelijke prestaties. Dat is verplicht. Maar ook heel welkom. Want we zijn een lerende organisatie. En we zijn ons bewust van de steeds meer veranderende, hogere eisen die onze klanten en samenwerkingspartners stellen. Uit de visitatie van najaar 2015 komen ook verbeterpunten. Dat is logisch. Tegelijkertijd zijn we goed bezig. We scoren gemiddeld een 7,4! Een knappe prestatie gezien het feit dat de beoordeling in de loop der jaren steeds strenger is geworden.