In 2015 is Woonbedrijf in Burghplan (Stratum) gestart met het onderhoud van de bijna 350 huurwoningen. We zijn begonnen met het schilderwerk. Met een stemkaart en het ‘meeste-stemmen-geldt’-principe kozen de bewoners per straat samen hun voordeurkleur.

Woonbedrijf sloot met dit kleurvoorstel voor het schilderwerk aan op de beleving van de bewoners. Mensen geven aan dat ze vooral mensen kennen in hun eigen straat en daarom fijn wonen. Het gevoel te wonen in ‘de wijk’ Burghplan leeft veel minder. Op straatniveau is die binding tussen buren er wel: er zijn volop contacten en mensen kennen elkaar. Logisch dus dat we daar met het ‘samen kiezen’ van de kleuren op aansluiten. Maar we trekken dit in de wijkaanpak nu ook verder door; niet alleen met het schilderwerk, maar ook bijvoorbeeld in de communicatie. We sturen mensen bijvoorbeeld ook informatie op straatniveau i.p.v. op wijkniveau. ‘Burghplan’: dat zijn ‘fijne straten in Stratum’.

Binnen Burghplan is de Jan van Eyckgracht één van de meest beeldbepalende straten. Tot voor kort stonden daar aan de ene kant van de gracht witte woningen van eigenaar-bewoners en aan de andere kant de (niet witte) huurwoningen van Woonbedrijf. Een eenheid in het straatbeeld was er niet. Tijdens de straatsessies reageerden de bewoners heel enthousiast op ons voorstel om de huurwoningen ook deels wit te maken. Sterker nog: er kwamen direct mensen vragen of we niet nog ‘een stap verder konden gaan’. Een aantal bewoners nam initiatief en ging zelf de deuren langs om hier het draagvlak voor te vergroten. Dat draagvlak bleek er ruimschoots te zijn. Daarom heeft Woonbedrijf graag meegewerkt aan het wit keimen* van ‘onze’ woningen aan de Jan van Eyckgracht. Wij vinden het eindresultaat prachtig mooi geworden. De Jan van Eyckgracht is nu helemaal ‘een fijne straat’ in Stratum.

*Keimen = Keimen is het afwerken van bv. beton en metselwerk met een mineraalverf (silicaatverf) die zich zeer goed hecht met de ondergrond. Het woord keimen is genoemd naar de Duitser A.W. Keim, die eind 19de eeuw met succes waterglas (kaliumsilicaat) met anorganische kleuren mengde.