Groene huurders vanaf begin betrokken bij project Aireywijk
Samen met bewoners transformeert Woonbedrijf de Aireywijk Genderdal tot een zeer duurzame wijk. Zo hebben we 82 nieuwe woningen aan de Karel de Grotelaan opgeleverd. We pasten hier allerlei duurzame producten en technieken toe en de leefwensen van de ‘groene huurders’ stonden centraal. Binnenkort starten we met het verduurzamen van de 226 bestaande woningen in de buurt.

Cijfers nieuwbouw Karel de Grotelaan
De nieuwbouw bestaat uit 14 rijwoningen, 56 appartementen en 12 zorgappartementen voor De Bastide. Dit is een ouderinitiatief dat woonruimte biedt aan jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Sinds 2013 denkt een grote groep ‘groene huurders’ al mee over de nieuwe woningen.

Duurzame woningen
De nieuwe woningen zijn zeer energiezuinig. De gemiddelde EPC-waarde (een waarde om energiezuinigheid te meten) ligt op 0,09. Dat is fors lager dan de eis van 0,4. Dat komt door allerlei duurzame maatregelen:

De woningen zijn gebouwd volgens The Natural Step: we gebruikten bijvoorbeeld duurzaam hout en restmaterialen en de woningen zijn in de toekomst flexibel aan te passen;
De daken, vloeren en gevels zijn goed geïsoleerd en we plaatsten tripleglas;
In plaats van dakpannen liggen er op de rijwoningen geïntegreerde zonnepanelen;
Aan de gevels van de appartementen groeit de komende jaren een diversiteit aan klimplanten voor de vogels en er hangen in totaal 168 nestkasten aan de gevels;
Op het dakterras vangt een grote regenton hemelwater (regen, sneeuw, hagel) op. Via tappunten op de galerijen kunnen bewoners het water gebruiken voor de planten of om de ramen te wassen.

Duurzaam samenleven
De groene huurders vinden het belangrijk om duurzaam samen te leven. Samen richtten zij de Stichting Aireywijk Samen Groen op. Ze onderhouden zelf de gemeenschappelijke tuin en daktuinen en zij organiseren ontmoetingen en activiteiten voor de bewoners.

Duurzame renovatie bestaande woningen Aireywijk
In 2016 gaat Woonbedrijf 226 bestaande woningen in de Aireywijk duurzaam renoveren. We isoleren alle daken en we vervangen de dakbedekking. Zo blijft het huis in de zomer koeler en warmer in de winter.

Op basis van de wensen van bewoners heeft Woonbedrijf keuzepakketten samengesteld. In het programma WoonConnect zien bewoners wat elk pakket kost aan huurverhoging en welke energiebesparing het oplevert. Zo maken zij zelf de keuze voor een pakket én voor het moment waarop we de verbetering uitvoeren.