493 woningen in regio Eindhoven
Woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven neemt op 1 juni 2016 in totaal 493 huurwoningen over van woningcorporatie Mooiland. Woonbedrijf heeft een stevige positie in de gemeentes Eindhoven, Best en Veldhoven en is daarom een logische keuze als nieuwe verhuurder. Mooiland is een woningcorporatie met landelijk 26.000 woningen in 130 gemeenten. Huurders en andere betrokken partijen zijn geïnformeerd en gaan de overname nauwelijks merken.

De overname betreft huurwoningen in de volgende complexen:

  • Best: appartementen Achterom
  • Best: appartementen Boterhoek
  • Veldhoven: appartementen Meiveld
  • Eindhoven (Woensel-Noord): appartementen Fruinlaan, Jerusalemlaan en woningen die bestemd zijn voor senioren in de Judealaan
  • Eindhoven (Stratum): appartementen Oude Stadsgracht

De huurwoningen zijn een prima aanvulling op de woningvoorraad van Woonbedrijf in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Best. Woonbedrijf heeft er alle vertrouwen in dat zij met haar werkwijze de dienstverlening aan de huurders kan voortzetten en waar mogelijk verbeteren.

In de buurt
Paul Tholenaars, adjunct-directeur en manager Wonen van Woonbedrijf: "Woonbedrijf werkt aan goed en betaalbaar wonen in een prettige buurt. Klantgestuurd werken staat centraal. Met de overname breidt Woonbedrijf haar voorraad betaalbare huurwoningen in de regio verder uit. Het feit dat Woonbedrijf zo dicht in de buurt is, is natuurlijk een groot voordeel voor de huurders. Woonbedrijf is verankerd in de regio Eindhoven en weet wat er speelt. We hopen dat de huurders zich snel thuis voelen bij ons."

Maatschappelijke taak
Manager Aan- en Verkoop Jan Willemse van Mooiland: "Mooiland is actief in 130 gemeenten. Door de nieuwe Woningwet is het een forse opgave om dit in alle gemeenten waar wij werkzaam zijn goed te blijven doen. Met de verkoop van de 493 huurwoningen verkleinen we ons werkgebied. Wij zijn blij dat deze 493 woningen en de bijhorende maatschappelijke taak in het bezit blijven van de sociale huursector."

Informatie voor huurders
Mooiland en Woonbedrijf hebben de verkoop en overdracht zorgvuldig voorbereid en er is vooraf overleg geweest met de huurdersorganisaties van beide woningcorporaties. Alle huurders van de betreffende woningen ontvingen onlangs een brief met meer informatie. Binnenkort maken medewerkers van Woonbedrijf persoonlijk kennis met de huurders. De overname heeft nauwelijks merkbare gevolgen voor huurders. Zij houden dezelfde huurovereenkomst met de daarbij behorende rechten en plichten en dezelfde huurprijs. Vanaf 1 juni 2016 melden de huurders hun reparatieverzoeken bij Woonbedrijf.