Weer minimale huurverhoging in 2016
Woonbedrijf vindt het belangrijk dat u goed én betaalbaar woont. Daarom verhogen we uw huur ook dit jaar zo min mogelijk. Van de overheid mogen we uw huur verhogen met 2,1 tot 4,1%. Dat hangt af van uw inkomen. Wij kiezen ervoor om uw huurprijs te verhogen met 0,6% per 1 juli 2016. Dat is alleen het inflatiepercentage.

Huurverhoging van 0,6%
De huurverhoging van 0,6% geldt voor al onze huurders:

  • De huurwoningen van Woonbedrijf;
  • De kamers en studio’s van Vestide;
  • De garages, parkeerplaatsen en bergingen;
  • Sommige bedrijfsruimtes.

Voor een klein aantal woningen passen we de huurprijs op een andere manier aan. Bijvoorbeeld: woningen die binnenkort gesloopt gaan worden, krijgen geen huurverhoging.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging
Van de overheid mogen wij uw huur extra verhogen als uw inkomen hoger is dan 34.678 euro. Wij vinden het belangrijk dat u een eerlijke prijs betaalt voor wat u krijgt. Dat staat los van uw inkomen. Daarom hebben wij nog nooit een inkomensafhankelijke huurverhoging gegeven. Ook dit jaar kijken wij niet naar uw inkomen.

Waarom 0,6% huurverhoging?
In 2015 verhoogden we de huren niet. We gaven toen aan dat we dit maar één keer kunnen doen. We zagen dat de inkomens van onze huurders onder druk stonden vanwege de economische situatie in Nederland. Nu gaat het iets beter.

Bij het bepalen van de huurverhoging keken we naar:

  • Betaalbaarheid. Dat staat bij ons voorop. Onze huurprijzen én huurverhoging blijven lager dan gemiddeld in Nederland;
  • Goed wonen. Wij zorgen voor onderhoud aan uw woning, voor een prettige buurt en voor nieuwe woningen. Dat kost geld. Daarom gaan we dit jaar niet om de huurverhoging heen;
  • Advies Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW). Elk jaar geeft HVW ons namens alle huurders advies over ons huurbeleid.
  • Het sociaal huurakkoord. De Woonbond en woningcorporaties hebben afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van wonen. Onze huurverhoging past daar goed in.

Servicekosten
De huurverhoging van 0,6% geldt alleen voor uw kale huur. Naast uw kale huur betaalt u servicekosten voor een aantal algemene diensten van Woonbedrijf. Bijvoorbeeld de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes. Uiterlijk 1 juli ontvangt u de jaarlijkse afrekening van de servicekosten en de berekening van uw servicekosten van volgend jaar.