De Eindhovense woningcorporaties ’thuis en Woonbedrijf hebben onlangs een contract getekend met vier installatiebedrijven voor het installatieonderhoud van 35.000 ketels in hun gezamenlijke woningvoorraad. De installatiebedrijven Sankomij Installatietechniek, Kemkens, Alwako Installaties en Feenstra bundelen hun krachten om het proces van het onderhoud te optimaliseren voor de klanten van de woningcorporaties.

Samenwerken
Bijzonder aan de overeenkomst is dat de vier installatiebedrijven samen gaan werken om het proces van onderhoud aan de installaties zoveel mogelijk te optimaliseren. Daarnaast is het uniek dat twee woningcorporaties in dezelfde stad op deze manier hun voorraad samenvoegen ten bate van het installatieonderhoud.

"Voor ’thuis is de samenwerking geen doel op zich," vertelt Luc Reusken, manager vastgoedbeheer bij ’thuis. "Onze focuspunten zijn: de klant centraal, duurzaamheid en efficiëntie. Die worden beter geborgd door deze samenwerking en dat is de reden dat we ze aangaan."

Volgens Stan van den Thillart, manager inkoop bij Woonbedrijf gaat de samenwerking het installatieonderhoud optimaliseren. "Het is niet logisch dat een installatiemonteur voor ons andere dingen moet doen dan voor ’thuis terwijl het om dezelfde ketels gaat in min of meer dezelfde huizen."

Beter en sneller
Doordat de installatiebedrijven hun processen optimaliseren en meer verantwoordelijkheid krijgen, ontstaat er winst op verschillende vlakken. In het contract wordt gewerkt met eenheidsprijzen, waardoor er minder offertes en facturen worden uitgeschreven. Hierdoor besparen alle organisaties op administratieve handelingen en kosten. En doordat de installatiebedrijven hun processen samen optimaliseren, wordt de klanten van de Woonbedrijf en ’thuis nog beter en sneller geholpen. Bovendien kunnen de bedrijven samen hun expertise over duurzame energie toepassen op de voorraad van de corporaties.

De raamovereenkomst voor het gezamenlijke onderhoud aan de installaties is gesloten voor drie jaar met de intentie voor verlenging naar vijf jaar. Dirk Zuiderveld van Noorderberg & partners begeleidt als adviseur de samenwerking tussen de installatiebedrijven en de woningcorporaties. Hij is erg te spreken over het vertrouwen dat de installatiebedrijven in elkaar getoond hebben. "Als je vertrouwen geeft, krijg je het ook terug. En dat geldt niet alleen voor het vertrouwen tussen de bedrijven. Ook het vertrouwen naar binnen, naar je eigen mensen, is belangrijk. Er gaat echt niets fout als je je medewerkers meer verantwoordelijkheid geeft."

De overeenkomst gaat per 1 april 2016 in en loopt tot 1 april 2019 met een mogelijkheid tot verlenging naar 2021. De komende periode wordt er verder invulling gegeven aan de overeenkomst en gaan de verschillende bedrijven het onderhoud optimaliseren, inventariseren en inplannen.