Woonbedrijf verhuurt bijna 600 woningen in de wijk Burghplan. Deze wijk is aangewezen als actiegebied. Uit de gemeentelijke buurtthermometer blijkt dat bewoners in deze wijk zich bovengemiddeld onveilig voelen. Reden voor wat extra aandacht voor de onveiligheidsgevoelens in de wijk.

De boven-benedenwoningen aan de Casper Netscherstraat en de Moreelselaan 40 sprongen er wat beleving betreft negatief uit. Het verouderde hang- en sluitwerk gaf bewoners een onveilig gevoel, zo bleek uit gesprekken. Ook de politie gaf aan dat er zo nu en dan een inbraak was en dat ze ook mensen die daar niet hoorden aantroffen in de gangen van de bergingen. Aangezien het mogelijk is om via de bergingsdeur van een benedenwoning de woning in te lopen gaf dit natuurlijk extra onveiligheidsgevoelens en risico op inbraak.

Woonbedrijf besloot daarop een de hulp in te roepen van studenten van de TU, Industrial Design. In gesprekken met bewoners is door de studenten gemeten hoe de veiligheidsbeleving op dat moment was en hoe het veiligheidsgevoel kon worden verbeterd. Uit hun onderzoek bleek dat er het nodige kon worden verbeterd aan de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes en de kille uitstraling van de kelder, waaraan de bergingsdeuren liggen. Ook lag er een gedrags-vraagstuk rond het goed afsluiten van deuren. De studenten kwamen met diverse ideeën om met simpele technische én design-oplossingen het veiligheidsgevoel te verbeteren. Er is uitgebreid gesproken over kleuren, lichtintensiteiten, afbeeldingen en gedrag-sturende maatregelen. Alles bedoeld om met design het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Uiteindelijk heeft de analyse geleid tot een voorstel dat uitgaat van andere verlichting én twee ontwerpen voor afbeeldingen op een lange wand in de kelder. Afgelopen jaar heeft Woonbedrijf alle sloten van de voordeuren én van de bergingen van de woningen vervangen.

Er zit nu overal veilig hang- en sluitwerk. In maart is de verlichting vervangen door LED verlichting met sensoren, die meer licht geven als er beweging wordt waargenomen. In één van de gebouwen in de kelder is als proef een muurfolie aangebracht. Als na de meting, die voor de zomer gedaan wordt, blijkt dat bewoners zich ook hierdoor veiliger zijn gaan voelen, wordt ook de andere hal voorzien van deze folie.