Aan 100 huishoudens in Geestenberg werd gevraagd om één vierkante meter gazon in de zomer niet te
maaien. Ook de gemeente maaide een aantal vierkante meters in het buurtpark niet. Zo geven we de ruimte aan allerlei planten in tuinen en openbaar groen, die normaal meteen weggehaald zouden worden.

Spontane begroeiing noemen we dat. Vaak wordt dat gezien als onkruid, of is het een teken van slecht onderhoud. Nu worden deze planten gezien als onderdeel van het ontwerp. Gewildgroei, dus!

Biodiversiteit
In Geestenberg werken Woonbedrijf en bewoners samen aan een duurzame buurt. Samen vergroten we de biodiversiteit en we zorgen voor meer groen en goed water. Met grote projecten, zoals het hergebruiken van oude kozijnen. Maar ook juist met kleinere initiatieven die de bewoners zelf opzetten.

Wat is biodiversiteit?
Voor een goede balans in de natuur zijn verschillende soorten planten en dieren nodig. Samen vormen ze een levende natuur, die bijdraagt aan een gezonde omgeving voor de planten en dieren zelf én voor de mens. Dit is biodiversiteit. Biodiversiteit heeft veel invloed op het klimaat.