In de ‘Groene Long’, een groot park in de wijk Geestenberg, staan goede straatlantaarns. Goed voor het gevoel van veiligheid, maar niet goed voor de planten en dieren. Het licht verstoort namelijk het natuurlijk bioritme. Met de pilot De Nachtvlinder willen we hier iets aan doen.

De Nachtvlinder
Woonbedrijf werkt aan een ‘natuurlijke stad’. We vinden het belangrijk dat mens, plant en dier zo veel mogelijk in balans zijn in onze wijken. Dus ook in Geestenberg, waar wij veel woningen verhuren. Maar in de ‘Groene Long’ bedreigt de straatverlichting de insecten en nachtvlinders, die gefixeerd rond het licht blijven vliegen.

Daarom deed Studio 1:1 in opdracht van ons onderzoek en ontwierp De Nachtvlinder. Dit is een tijdelijke en informatieve beplakking van de lantaarnpalen in de ‘Groene Long’. De kap van de lamp wordt afgeplakt met een groen, informatief patroon. Het licht wordt daardoor minder fel en dat is goed voor de dieren. Tegelijk staat er op de paal informatie over de verschillende soorten nachtvlinders, die informatief zijn voor de voorbijganger.

Deze pilot duurt een half jaar. Daarna bekijken we de reacties en de gevolgen.