Woensdag 7 september hebben wij een wandeling georganiseerd door de Aireys in samenwerking met Stichting Wederopbouw. De middag startte om 17.00 uur met een toelichting in gemeenschapshuis Het Genderdal. Stichting Wederopbouw heeft ons mee terug genomen in de tijd. Zij vertelden over de geschiedenis van Eindhoven en deze woningen. Later tijdens de wandeling gingen zij verder met hun verhaal en hebben we met elkaar stil gestaan bij de bijzondere plekken in de wijk.

Aanleiding wandeling
Voor de start van de duurzame renovatie zijn er in de straatkamer keukentafel-gesprekken gevoerd met bewoners. Uit deze gesprekken bleek dat bewoners zich ergeren aan de voortuinen én het openbaar groen in de wijk. Veel van de voortuinen zijn verwilderd óf volledig betegeld. Om bewoners te helpen de tuinen groener te maken, hebben wij Jannie Landa van Operatie Steenbreek uitgenodigd bij deze wandeling. Zij kan bewoners ondersteunen bij activiteiten op het gebied van groen en biodiversiteit.

Om alvast het goede voorbeeld te geven heeft Woonbedrijf drie voorbeeldtuinen in de wijk laten aanleggen. Drie tuinen waar wij diverse mogelijkheden laten zien. Zowel voor een betegelde als een verwilderde voortuin met meer groen. De voorbeeldtuinen zijn onderhoudsvriendelijk en het kostenplaatje voor het plantengebruik is laag gehouden.