Op straat hoor je vaak dat de Tivoliaan zich niet veilig voelt. Maar is dat ook zo?

In het buurtcontract van 2016 (onderdeel van het actieprogramma Tivoli 2015-2019) heeft de bewonerscommissie Tivoli i love iT met alle partners in de wijk afgesproken om te onderzoeken wat er nu echt leeft onder de Tivolianen als het om veiligheid gaat.

De geluiden op straat, de cijfers van de Gemeente Eindhoven en de cijfers van de Politie geven allemaal iets anders aan. Wat is nu waarheid en wie kan ons het beste iets vertellen? Uiteraard de Tivoliaan zelf. We zijn daarom twee dagen met alle partners in de wijk deur aan deur gegaan om vragen te stellen over de veiligheid in de buurt en woning. Onder begeleiding van Dames Flats hebben we in totaal 121 bewoners gesproken.

Tijdens de gesprekken viel meteen op dat de Tivoliaan zeer trots is op z’n buurt, klaarstaat voor z’n buurman en zich veilig voelt in zijn woning en buurt.

Conclusies:

  • de meeste wijkbewoners zijn tevreden over wonen in Tivoli. Het veiligheidsgevoel in Tivoli wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7.7;
  • het veiligheidsgevoel in de woning wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8.1. De relatie met de buren is goed te noemen;
  • bijna de helft van de bewoners geeft aan het afgelopen half jaar een incident te hebben meegemaakt in de wijk waarbij het vooral ging om spanningen op straat / overlast of problemen rondom verkeersveiligheid;
  • ongeveer 1 op de 6 geeft aan ’s avonds bepaalde straten te mijden;
  • om het veiligheidsgevoel te vergroten is vooral sociale controle belangrijk (melden als men iets ziet), maar ook openheid en vriendelijkheid naar medebewoners;
  • sluiten van de poortjes draagt ook bij tot de veiligheidsbeleving, net als goed afsluiten van de eigen woning;
  • om het wonen in Tivoli prettiger te maken is het in de eerste plaats belangrijk alles netjes te houden en verder vriendelijk/behulpzaam te zijn naar de buren;
  • voor hulp gaat men in eerste instantie ten rade bij de buren, daarna volgt politie en familie. Ook Woonbedrijf wordt in veel gevallen geraadpleegd;
  • 1 op 5 bewoners doet vrijwilligerswerk, vooral de oudere bewoners die langer in de wijk wonen.