Binnen en buiten gewoon veilig
Veiligheid is een onderwerp waar veel over gesproken en geschreven wordt. Ook Woonbedrijf is er volop mee bezig. Want een veilige woning in een leefbare buurt is waar we ons elke dag voor inzetten. Met de brandweer spraken we over veiligheid in woningen. De tips van de brandweer en onze eigen adviezen delen we graag met u in deze Buurten!

Woonoverlast kan uw gevoel van veiligheid flink aantasten. Door onze gebiedsgerichte manier van werken, kunnen we gelukkig veel problemen tijdig aanpakken. Helaas hebben we niet altijd een oplossing en moeten we samenwerken met de gemeente, politie en zorgverleners. Lees in deze Buurten wat u zelf kunt doen om kleine overlastproblemen niet uit de hand te laten lopen.

We nemen een kijkje in een van onze buurten, in een studentenhuis en in een speciaal appartement voor jonge huurders.