Afspraken over woonbeleid komende jaren in Valkenswaard
Gemeente Valkenswaard en woningcorporaties Woningbelang en Woonbedrijf hebben afspraken gemaakt over het Woonbeleid in 2017. Die werden vanmorgen ondertekend. De afspraken gaan over beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen, levensvatbare wijken en duurzaamheid en energiebesparing voor het jaar 2017 met een doorkijk naar 2020.

Prestatieafspraken
Sinds 2015 is het volgens de Woningwet verplicht om prestatieafspraken te maken. Om dit voor te bereiden, moeten woningcorporaties elk jaar voor 1 juli de plannen naar de gemeente sturen. Ook moet er overleg zijn met de huurdersorganisaties over de prestatieafspraken.

Burgemeester Ederveen en Wethouder Wijnen (Volkshuisvesting): "Deze afspraken zijn goed voor Valkenswaard. Samen met Woningbelang en Woonbedrijf werken we aan goede huisvesting voor inwoners die willen blijven én voor jongeren en jonge gezinnen die hier graag naar toe komen."

Gemeente Valkenswaard
Ongeveer vijfentachtig procent van de sociale huurwoningen blijft betaalbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Op 1 januari 2016 stonden er in Valkenswaard ruim 14.000 woningen, waarvan ongeveer 60% in de koopsector en 40% in de huursector. Ruim 4.300 huurwoningen behoren tot de sociale sector.

Dit zijn de belangrijkste taken van de gemeente rondom het Woonbeleid:

 • verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid;
 • grond uitgeven;
 • investeren in openbare ruimte;
 • aanpassen bestemmingsplannen;
 • verantwoordelijk voor het geven van (bouw)vergunningen.

De woningcorporaties zorgen voor:

 • goede huisvesting;
 • in veilige, leefbare wijken;
 • door te zorgen voor passende en betaalbare woonruimtes;
 • voor mensen met een smalle beurs.

Woningcorporatie Woningbelang
Woningbelang verhuurt ruim 3.600 woningen in Valkenswaard. In 2016 kwamen daar 22 appartementen aan de Bosstraat en 21 starterswoningen aan de Waalreseweg bij.

 • De plannen voor 2017:
 • 100 woningen beschikbaar stellen voor starters;
 • Start voorbereidingen voor nieuwbouw van 16 woningen aan de Stakenborgakker;
 • Start voorbereidingen voor nieuwbouw van 44 woningen op locatie Molensteen. Dit worden Nul-op-de-meter woningen;
 • Bouw van 5 woningen voor bewoners van Veldbeemd;
 • Oplevering van 18 levensloopbestendige woningen in de Admundsenstraat;
 • Start sloop van een aantal appartementen aan de Waalreseweg. Hier komen 18 levensloopbestendige woningen voor terug;
 • 85% van de huurprijzen blijft lager dan 628 euro;
 • Energiezuiniger maken van woningen, bijvoorbeeld door isolatie, HR++ glas en energiezuinige CV-ketels.

Woningcorporatie Woonbedrijf

Woonbedrijf verhuurt 649 betaalbare huurwoningen in de gemeente Valkenswaard. In 2016 waren er 33 eengezinswoningen in Lage Heide klaar en 6 patiowoningen. En in Kloosterpark waren 77 appartementen klaar.

Plannen voor 2017

We verbouwen de appartementen in Den Haagacker. Deze 101 aanleunwoningen uit 1975 zijn aan verbouwing toe. Het gebouw wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd. Er komen 105 nieuwe appartementen voor senioren van 65 jaar of ouder, die zelfstandig kunnen wonen. Bewoners kunnen zelf kiezen wat voor woning bij hen past, want er komen verschillende indelingen.

Lees meer over de ‘vernieuwbouw’ van Den Haagacker.

Verder gaat Woonbedrijf een plan maken om de woningen te verduurzamen in de Kreijenbeek.