Transformatie kantoor Woonbedrijf naar woningen
Begin 2016 is woningcorporatie Woonbedrijf verhuisd van vier locaties naar een nieuw kantoor in de binnenstad van Eindhoven. Het was voor Woonbedrijf geen optie om oude kantoorpanden leeg te laten staan. Een woonfunctie lag voor de hand. In het oude kantoor en woonwinkel aan de Europalaan 7 zijn betaalbare 48 appartementen gerealiseerd. Zo laten we geen lege kantoren achter én zorgen we voor nieuwe woonruimte in Eindhoven.

In de voormalige woonwinkel zijn negen bijzondere tweelaagse oftewel maisonnettes met vide gemaakt. Verder zijn er 19 studio’s en 20 appartementen met één slaapkamer. De huurprijs varieert van € 370 tot € 700 (afhankelijk van de grootte van de woning). Een deel van de woningen is geschikt voor jongeren, onder de 23 jaar, die hiervoor huurtoeslag kunnen aanvragen. Het overgrote deel van de woningen zijn vanwege de huurprijzen geschikt voor huishoudens met lagere inkomens. Aan de buitenkant van het gebouw is bijna niets zien van de transformatie. De verbouwing is gestart in februari 2016 en begin december zijn de eerste sleutels van de woningen uitgereikt.

Flexwonen
In de Europalaan zijn woningen voor jongeren gecreëerd, een doelgroep die schreeuwt om beschikbare en betaalbare huurwoningen. We huisvesten hier zowel jongeren tot 28 jaar als zogenaamde spoedzoekers. Voor deze spoedzoekers is in Eindhoven en regio flexwonen geïntroduceerd. Flexwonen is voor woningzoekenden die op zoek zijn naar snel beschikbare en betaalbare woonruimte, maar die door hun positie op de woningmarkt weinig tot geen kans hebben om op korte termijn voor een (sociale) huurwoning in aanmerking te komen. Mensen kunnen om verschillende reden een spoedzoeker zijn; het kan gaan om iemand uit binnen- of buitenland die voor werk naar Eindhoven komt, het kan een vergunninghouder zijn, maar bijvoorbeeld ook een starter of iemand die door een relatieverbreking onverwachts op zoek moet naar andere woonruimte. De 48 appartementen worden altijd tijdelijk verhuurd (2 tot 5 jaar, afhankelijk van de doelgroep). In die periode gaan ze zelf actief op zoek naar een andere woning. De vraag naar deze woningen is groot, dat bewijzen de 266 reacties die we binnen 7 dagen hebben ontvangen voor deze woningen.

Er zijn 10 woningen verhuurd aan cliënten van zorgpartijen. Het is onze maatschappelijke taak om kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die woonbegeleiding nodig hebben of re-integreren in onze maatschappij, betaalbare en beschikbare huisvesting te bieden. De aangesloten zorgpartijen (Neos, Leger des Heils, St Annaklooster en Het Venster) zorgen voor de woonbegeleiding vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid en begeleiden deze kandidaten naar zelfstandig wonen. Voor de zorgpartijen is dit een voordeel omdat ze hun cliënten in deze woonvorm goed kunnen monitoren. Het wordt beter zichtbaar hoe zij zichzelf redden, dan in een woning waar bijvoorbeeld de keuken en badkamer gedeeld worden.

Wonen in een kunstwerk
Architect Arie van Rangelrooij van architecten|en|en was 25 jaar geleden al betrokken bij het ontwerp van Europalaan 7. Ook nu heeft hij meegewerkt aan de ontwerpen om het gebouw om te zetten naar woningen. In de oude Woonwinkel (begane grondvloer) ligt een tegelvloer als kunstwerk, die destijds is ontworpen door kunstenaar Peter Struycken. Deze vloer is in de nieuwe plannen geïntegreerd en heeft de basis gevormd voor het nieuwe kleurpalet waar opnieuw Struycken voor gevraagd is. In nauwe samenwerking met architecten|en|en is het kleurgebruik van wanden en vloeren in het nieuwe woongebouw verder uitgewerkt met als resultaat de bijzondere nieuwe binnenruimtes die het gebouw weer gekregen heeft. Op de ramen aan de straatzijde is een folie aangebracht als raambekleding. De figuren en kleuren verwijzen ook weer terug naar het kunstwerk. Het geeft het woongebouw een goede uitstraling en het kunstwerk is ook van buitenaf zichtbaar en herkenbaar.

All electric
De woningen hebben energielabel B of hoger. In de woningen is geen gasleiding aangelegd. De verwarming en warmwatervoorziening gaat helemaal elektrisch; via een luchtwarmtepomp wordt de warmte uit de afgezogen lucht hergebruikt voor de ruimteverwarming en het verwarmen van warm tapwater. Zonnepanelen op het dak voorzien de verlichting van de algemene ruimtes van stroom. Dit bespaart energie en kosten voor de bewoners. Veel materialen die nog bruikbaar waren, zoals kozijnen, deuren, schakelmaterialen en wastafels, zijn hergebruikt in de woningen. Verder zijn de onbruikbare materialen op een duurzame manier gesloopt zodat ze gerecycled kunnen worden.