Het collectief 4W heeft in de finale van de Werkinnovatie Prijs een Wildcard bemachtigd en ontvangt een startkapitaal van € 300.000 en expertise-inzet van Start Foundation. Met het initiatief ‘Doe mee met 4W’ krijgen jongeren en 55-plussers uit de wijk de kans om uit de bijstand te komen, kunnen kwetsbare ouderen langer zelfstandig wonen, wordt er een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de woningnood onder jongeren én er ontstaat meer sociale cohesie in de wijk. Kortom: ‘4W: Wonen, Werken, Welzijn in de Wijk’.

Het project start in de Eindhovense wijk Gestel. Als het project daar goed verloopt, is het de bedoeling dat ‘Doe Mee met 4W’ ook in andere wijken wordt uitgerold. Wethouder Yasin Torunoglu van de gemeente Eindhoven: "Een verdiende prijs voor dit mooie voorbeeld van samenwerking en kruisbestuiving op de thema's wonen, werken en welzijn in de Eindhovense wijken. Daar draagt de gemeente graag aan bij".

Wildcard Werkinnovatieprijs
De Werkinnovatie Prijs van Start Foundation en Cedris heeft tot dit unieke concept en samenwerking geleid van sociaal werkbedrijf Ergon, woonzorgorganisatie Archipel en woningcorporatie Woonbedrijf. Zij zijn samen de coproductie ‘Doe Mee met 4W’ in Eindhoven gestart. Met deze wedstrijd worden bedrijven uitgedaagd om een businessmodel te ontwikkelen waarmee betaalde banen gecreëerd worden die maatschappelijke problemen oplossen, in de reguliere economie nog niet bestaan en geen bestaande banen verdringen.

Doe Mee met 4W
Het plan is om werkloze jongeren en 55-plussers uit de wijk Gestel die nu tussen wal en schip vallen op de arbeidsmarkt, maatschappelijk relevant werk te bieden. Werk waarbij kwetsbare ouderen zijn gebaat. De jongeren gaan aan de slag met allerlei werkzaamheden die nu blijven liggen of niet vergoed worden, zoals mantelzorgers ondersteunen, extra aandacht geven aan bewoners in het verzorgingshuis, verhuishulp bieden en hand- en-spandiensten verrichten. Dit gebeurt onder begeleiding van een 55-plus ‘buddy’. In sommige gevallen trekken de jongeren zelfs bij hun oudere cliënten in, bijvoorbeeld in een gesplitste woning, zodat zij ook een woonruimte hebben.

Een glashelder doel
Voor Yvonne van Mierlo, Algemeen Directeur van Ergon, is het doel glashelder. "Er zijn jongeren die het gevoel hebben aan de zijlijn te staan en graag willen werken. En er is een groep 55-plussers die moeilijk aan het werk komt. In dit project komen die twee bij elkaar.", aldus Van Mierlo. Ergon zorgt met haar partners voor het matchen en begeleiden van de jongeren en 55-plussers. "We zetten in op betaalde banen met maatschappelijk zinvol werk.", vertelt van Mierlo.

Eenzaamheid bestrijden en zelfredzaamheid bevorderen
Archipel deelt het enthousiasme van Ergon. Eppie Fokkema, Voorzitter Raad van Bestuur bij Archipel, legt uit: "Als zorggroep weten we welke activiteiten buiten het medische circuit en de vergoeding van de WMO vallen. Klusjes doen in huis, toezicht bij ouderen die in hun eentje in een groot huis wonen, sociaal vervoer, met hem of haar naar de winkel; allemaal zaken waarmee je de eenzaamheid onder ouderen bestrijdt en hun zelfredzaamheid bevordert. Dit collectief is op zo veel vlakken relevant en heel erg nodig." Archipel vervult de rol van zowel afnemer als aanbieder van diensten.

Sociale cohesie in de wijk
Leefbaarheid in de wijk en optimale inzet van sociale huurwoningen zijn prioriteiten van Woonbedrijf. Om ervoor te zorgen dat jongeren en ouderen die deelnemen aan ‘Doe Mee met 4W’ in dezelfde wijk kunnen wonen, maakt Woonbedrijf hiervoor geschikte woningen beschikbaar en neemt diensten af voor haar bewoners. Corporatiebestuurder Ingrid de Boer: "’Doe Mee met 4W’ is een prachtig initiatief om mensen bij elkaar te brengen. Om hun behoefte om te geven, delen en te ontvangen te faciliteren. Door een mix van mensen uit één wijk op deze manier met elkaar te verbinden ontstaat er meer sociale cohesie, veiligheid en betrokkenheid. Een fijne buurt wensen we voor al onze bewoners."