Sinds 1 januari 2020 hebben meer mensen recht op huurtoeslag. Vóór die datum kon een kleine stijging van het inkomen meteen betekenen dat je geen recht meer had op huurtoeslag. Dat is nu anders: als je iets meer gaat verdienen krijg je minder huurtoeslag. De huurtoeslag vervalt dan niet meteen. Veel bewoners weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept de Belastingdienst bewoners op om voor vóór 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aan te vragen via www.toeslagen.nl/huurtoeslag.

Wie kan huurtoeslag krijgen?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Niet iedereen die huurt, kan huurtoeslag krijgen. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen: je moet onder andere 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte huren. Dit betekent dat je in ieder geval een eigen toegangsdeur hebt die op slot kan, een eigen keuken en een eigen wc. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor de huurtoeslag 2020:

Je huur mag niet te hoog zijn
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag over 2020, mochten de huur- en servicekosten van je woning vorig jaar niet hoger zijn dan €737,14 per maand. Zijn alle huisgenoten jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maandelijks maximaal €432,51 zijn.

Je inkomen mag niet te hoog zijn
Hoe hoog je inkomen in 2020 mocht zijn, hangt af van je huur, de leeftijd van jou en je huisgenoten en de samenstelling van je huishouden.

Je vermogen mag niet te hoog zijn
Om huurtoeslag te krijgen, mag je niet te veel vermogen hebben. Zoals spaargeld. Wil je huurtoeslag over 2020 aanvragen? Dan kan dit als je eigen vermogen op 1 januari 2020 niet meer dan €30.846 was. Voor partners samen gold een maximum eigen vermogen van €61.692. Als je medebewoners hebt, mochten zij per persoon ook niet meer dan €30.846 vermogen hebben.

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan

Denk jij dat je in 2020 toch in aanmerking kwam voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op www.toeslagen.nl/huurtoeslag. Heb je recht? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als je huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook je gegevens van 2021. Als er iets verandert in je persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door aan de Belastingdienst. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020.

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kun je kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt of andere hulp.